Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesindeki illerde özürlülerle ilgili duyarlılık ve farkındalığın geliştirilmesine ve özürlülüğün önlenmesine katkıda bulunmayı amaçlayan ÖDES'in 2012 yılı teklif çağrısı yayınlandı.


Projelerin yerel dinamikleri harekete geçirerek, toplumun özürlülük ve özürlüler konusunda bilinç düzeylerinin ve duyarlılıklarının artırması, özürlülerin psikososyal ve tıbbi rehabilitasyonunu sağlaması amaçlanıyor.


Sunulacak projeler ile özürlülük nedenlerinin tespit edilmesi, koruyucu ve önleyici hizmetlerin geliştirilmesi, özürlülük oranının azaltılması ve özürlülüğün etkilerinin en aza indirilmesi ile ilgili faaliyetlerin desteklenmesi öngörülüyor.


ÖDES 2012 Yılı Uygulama Usul ve Esasları kapsamında; projenin amaç, kapsam ve dayanağı, ÖDES'e yapılacak başvurulara, projelerin seçimine, uygulanmasına, izlenmesine ve değerlendirilmesine ilişkin süreç ve usulleri, valilikler, proje yürütücüleri ve ilgili kurumların ÖDES kapsamında üstlenecekleri rol ve sorumlulukları içeriyor. 2012 yılı için Valiliklerin gönderecekleri projelerin süreleri bir yılı aşmayacak. ÖDES ödeneğindeki sınırlılık dikkate alınarak projeler için alt sınır 10.000 TL, üst sınır 100.000 TL olarak belirlendi.


Projeler son başvuru tarihi olarak belirlenen 10 EKİM 2012 Çarşamba gününe kadar Valilik AB ve Dış İlişkiler Koordinasyon Merkezine elden veya posta yoluyla teslim edilecek.


2012 yılı başvuru formu ve ekleri ile ilgili dokümanları http://www.ozida.gov.tr/odes adresinden temin edilebilir.


Ayrıca, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından 26.09.2012 tarihinde Valilik Konferans Salonunda saat 13.00'da '2012 Yılı ÖDES Tanıtım Toplantısı' yapılacak.