Tüm başvurular 15 Nisan 2016 gece yarısına kadar online olarak veya Ulusal Komisyona teslim
etmelidirler. Son başvuru tarihinden sonra yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
Başvurular İngilizce veya Fransızca olmalıdır ve tüm projeler en erken Mart 2017 tarihinde
başlatılmalıdır.


Her bir STK 15 Nisan 2016 tarihine kadar en fazla iki online başvuru sunabilirler.


Formla ilgili teknik sorularınız için lütfen email atınız: support-creativity@unesco.org


Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayınız.