1. Sağlık Alanı Çağrıları: Çağrıda özellikle beyin araştırmaları, kalp damar hastalıkları, kanser araştırmaları, enfeksiyon hastalıkları ve antibiyotik direnci gibi konularda çeşitli projeler desteklenecektir.

http://www.fp7.org.tr/home.do?ot=5&rt=1&sid=3202&pid=0&cid=24691


2. Gıda, Tarım, Balıkçılık ve Biyoteknoloji Alanı Çağrıları: Çağrıda özellikle; bitki bilimleri, bitki ve hayvan sağlığı, gıda zinciri, biyokütle, deniz biyoteknolojisi gibi çeşitli konular desteklenecektir.

http://www.fp7.org.tr/home.do?ot=5&rt=1&sid=3212&pid=0&cid=24692

3. Bilgi ve İletişim Teknolojileri Alanı Çağrıları: Çağrıda özellikle; yazılım mühendisliği ve bulut bilişim, güvenli internet ağ ve servis altyapıları, sosyal medya, bilişsel sistemler ve robotik, gömülü sistemler/kontrol sistemleri, dijital içerik analitiği ve dil teknolojileri, sağlık ve yaşlanma için BİT, otonom sürüş teknolojileri ve yaratıcılık üzerine teknolojiler/bilimsel temeller konuları desteklenecektir.

http://www.fp7.org.tr/home.do?ot=5&rt=1&sid=3222&pid=0&cid=24647

4. Nanobilimler, Nanoteknolojiler, Malzemeler ve Yeni Üretim Teknolojileri Alanı Çağrıları: Çağrıda özellikle; nanoteknoloji tabanlı ürünlerin, katma değeri yüksek malzemelerin ve bilgiye dayanan sürdürülebilir çevre dostu üretim süreçlerinin ortaya çıkarılmasına ve uygulanmasına yönelik projeler desteklenmektedir.

http://www.fp7.org.tr/home.do?ot=5&rt=1&sid=3232&pid=0&cid=24730


5. Enerji Alanı Çağrıları:
Çağrıda özellikle; yenilenebilir elektrik üretimi (fotovoltaik, rüzgar, yoğunlaştırılmış güneş enerjisi, jeotermal enerji, okyanus enerjisi, hidro enerji), yenilenebilir yakıt üretimi (havacılık için parafin biyoyakıtı), yenilenebilir ısıtma ve soğutma (solar termal enerji), karbondioksit yakalama, depolama ve temiz kömür teknolojileri, akıllı elektrik ağları ve enerji politikaları alanlarında Ar-Ge ve demonstrasyon projeleri desteklenecektir. Çağrılarla ilgili genel bilgiler aşağıda verilmiştir. Ayrıntılı çağrı bilgileri ile aktivite ve konuların içeriği Enerji Alanı 2013 yılı çalışma programında yer almaktadır.

http://www.fp7.org.tr/home.do?ot=5&rt=1&sid=3242&pid=0&cid=22506

6. Çevre Alanı Çağrıları: Çağrıda özellikle; iklim değişikliği ile mücadele, deniz ve karasal kaynakların sürdürülebilir kullanımı ve yönetimi, kaynak verimliliğinin artırılması, çevresel afetlerden korunma yöntemleri ve politika, sanayi ve toplum üçgeninde çevresel bilgilerin paylaşımı gibi çeşitli konular desteklenecektir.

http://www.fp7.org.tr/home.do?ot=5&rt=1&sid=3252&pid=0&cid=24650


7. Ulaştırma Alanı Çağrıları: Çağrıda özellikle; havacılık ve havayolu ulaştırması, elektrikli araçlar (Green Cars İnisiyatifi), demiryolu yük taşımacılığı, lojistik, denizcilikte eko-inovasyon ve ulaştırma politikaları için sosyo-ekonomik araştırmalar ile ilgili konular ağırlıklı olarak desteklenecektir.

http://www.fp7.org.tr/home.do?ot=5&rt=1&sid=3262&pid=0&cid=24701

8. Sosyo-ekonomik ve Beşeri Bilimler Alanı Çağrıları: Çağrıda özellikle; Avrupa'da işsizlikle mücadele, yenilikçi toplumlar ve sosyal girişimcilik, finansal piyasaların entegrasyonu, Küresel sorunların çözümünde çok uluslu şirketlerin rolü, Avrupa-Kafkasya ilişkilerinde güvenlik ve demokrasi, Akdeniz bölgesindeki ekonomik ve sosyo-kültürel değişimler, uluslararası uyuşmazlıklarda ve çatışmalarda medyanın rolü ve Avrupa vatandaşlığında çok dillilik sorunu gibi çeşitli konu başlıkları ön plana çıkmaktadır.

http://www.fp7.org.tr/home.do?ot=5&rt=1&sid=3272&pid=0&cid=24666

9. Uzay Alanı Çağrıları: Çağrıda; uzay temelli uygulamalar konusunda özellikle sınır güvenliği ve acil durum yönetimi ile ilgili projeler, uzay bilim ve teknolojilerinin güçlendirilmesi konularında da araştırmalar desteklenecektir.

http://www.fp7.org.tr/home.do?ot=5&rt=1&sid=3282&pid=0&cid=24716

10. Güvenlik Alanı Çağrıları: Çağrıda, vatandaşların güvenliği, kritik altyapılar, sınır güvenliği ve istihbarat, kriz yönetimi, kriz sonrası güvenliğin yeniden tesisi ile güvenlik ve toplum başlığı altında yer alan 54 konuya yönelik olarak hazırlanacak projeler desteklenecektir.

http://www.fp7.org.tr/home.do?ot=5&rt=1&sid=3292&pid=0&cid=24688

11. Marie Curie Araştırma Programları 2013 Çağrıları Açılmıştır: Çağrılarda her araştırma alanından sunulacak proje önerileri desteklenebilmektedir.

http://www.fp7.org.tr/home.do?ot=5&rt=1&sid=3356&pid=0&cid=24687

12. Fikirler Özel Programı Başlangıç Düzeyi Bağımsız Araştırmacı Desteği: Yeni Starting Grant ve Consolidator Grant çağrısı kapsamında araştırma projesi ve başvuru yapan araştırmacının kariyeri bilimsel mükemmeliyete göre değerlendirilecektir ve 5 yıl süreyle 1,5-2,75 milyon Avro'luk destek alınabilecektir.

http://www.fp7.org.tr/home.do?ot=1&sid=3303

13. Araştırma Altyapıları Alanı 2013 Yılı Çağrısı: Çağrıda AB çapında Ulusal Akademik Ağ Altyapısını yöneten kuruluşların bir araya getirileceği, ICT tabanlı e-altyapılar projesi desteklenecektir.

http://www.fp7.org.tr/home.do?ot=5&rt=1&sid=3413&pid=0&cid=24739

14. "KOBİ'ler Yararına Araştırmalar" 2013 Yılı Çağrıları: Herhangi bir teknoloji alanı sınırlaması olmayan projelerde, Ar-Ge yeteneği düşük olan KOBİ'lerin teknoloji tabanlı ürün ve süreç ihtiyaçlarını, Ar-Ge yeteneği yüksek olan sanayi kuruluşları, KOBİ'ler, araştırma merkezleri ve üniversitelerden tedarik etmeleri sağlanmaktadır.

http://www.fp7.org.tr/home.do?ot=5&rt=1&sid=3418&pid=0&cid=24702

15. Toplumda Bilim Alanı 2013 Yılı Çağrısı: Çağrıda özellikle; Avrupa Bilim Sisteminin güçlendirilmesi, bilim ve toplum arasındaki dinamik ilişkiler ve toplumsal cinsiyet ve bilim gibi çeşitli konular desteklenecektir.

http://www.fp7.org.tr/home.do?ot=5&rt=1&sid=3433&pid=0&cid=24642

16. Uluslararası İşbirliği Alanı 2013 Yılı Çağrıları: 2013 yılı Uluslararası İşbirliği Alanı aktiviteleri; kilit ülkelerle işbirliği ile Avrupa'da rekabetçiliği tetiklemeyi, Avrupa dışı ülkelerde 7. ÇP ile ilgili farkındalığı arttırmayı ve iletişimi güçlendirmeyi ve toplumsal sorunlara ortak yanıt aramayı hedeflemektedir.

http://www.fp7.org.tr/home.do?ot=5&rt=1&sid=3438&pid=0&cid=22562