Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Büyükelçi Volkan Bozkır AB'ye Katılım İçin Ulusal Eylem Planı'nı 26 Şubat 2016 Cuma günü kamuoyu ile paylaştı.


64. Hükümet 2016 Yılı Eylem Planı çerçevesinde güncellenen AB'ye Katılım İçin Ulusal Eylem Planı AB'ye katılım sürecinde ülkemizin başlıca yol haritalarından biridir. 2016-2019 dönemini kapsayan Eylem Planı, ülkemizin AB sürecinde atacağı adımları, hem mevzuat uyumu, hem de kurumsal ve idari tedbirler çerçevesinde somut bir biçimde ortaya koymaktadır.
AB'ye Katılım için Ulusal Eylem Planı için tıklayınız


AB'ye Katılım için Ulusal Eylem Planı bilgi notu için tıklayınız.