Avrupa Birliği Bakanlığı merkezi düzeyde yürütülen reform çalışmalarının yerel düzeyde daha yakından takip edilmesi ve bu çalışmalar hakkında farkındalık oluşması amacı ile, uyumlaştırılan mevzuat listelerini ve bunlara ilişkin yararlı bilgileri sizlerin bilgilerine sunuyoruz. Bakanlığımızın aylık olarak hazırladığı bu dokümanlar sizlerle düzenli olarak paylaşılacaktır.

Merkezi düzeyde yürütülen bu çalışmaları sizlerin de kendi temaslarınızla paylaşmanız ülkemizin Avrupa Birliği'ne üyelik müzakereleri sürecinde gerçekleştirilen önemli reformların yerel düzeyde yaygın bir şekilde takip edilmesine değerli katkılarda bulunacaktır.


· Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

(RG Tarih ve No: 06.08.2013,28730)

· Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

(RG Tarih ve No: 12.08.2013,28733)

· Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik

(RG Tarih ve No: 16.08.2013,28737)


· Türk Gıda Kodeksi Takviye Edici Gıdalar Tebliği (No: 2013/49)

(RG Tarih ve No: 16.08.2013,28737)

· Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddelerinin ve Gıda Bileşenlerinin Üretiminde Kullanılan Ekstraksiyon Çözücüleri Tebliği (No: 2013/45)

(RG Tarih ve No: 18.08.2013,28739)

· İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik

(RG Tarih ve No: 20.08.2013,28741)

· Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

(RG Tarih ve No: 20.08.2013,28741)


· Hava Aracı ve İlgili Ürün, Parça ve Cihazın Uçuşa Elverişlilik ve Çevresel Sertifikasyonu Yönetmeliği (SHY-21)

(RG Tarih ve No: 20.08.2013,28741)

· Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik

(RG Tarih ve No: 22.08.2013,28743)

· Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik

(RG Tarih ve No: 23.08.2013,28744)

· Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.2)

(RG Tarih ve No: 29.08.2013,28750)

· Sermaye Piyasasında Derecelendirme Faaliyeti ve Derecelendirme Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Tebliği (Seri: VIII, No: 51)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VIII, No: 76)

(RG Tarih ve No: 29.08.2013,28750)