T.C.
AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

BASIN DUYURUSU

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANI VE BAŞMÜZAKERECİ EGEMEN BAĞIŞ'IN 9 MAYIS AVRUPA GÜNÜ VESİLESİYLE YAYINLADIĞI MESAJ

Türkiye'nin Avrupa Birliği perspektifi çerçevesinde bu yıl ülkemizde 14.kez Avrupa Günü'nü idrak ediyoruz.

Avrupa Günü'nün başlangıcını da temsil eden Robert Schuman'ın 9 Mayıs 1950 tarihli deklarasyonunun bu vesile ile bir kez daha hatırlanıyor olması önemlidir. Türkiye olarak bu deklarasyonda özellikle dünya barışına yönelik hedef ve fikirleri paylaşıyoruz.

Avrupa Birliği'ni sadece aynı coğrafyayı, aynı inancı, aynı kültürü paylaşan tekdüze, tek tip bir oluşum olarak görmek Avrupa Birliği'nin kuruluş felsefesine ve ruhuna aykırıdır.

Bu tektipçi yaklaşımların Avrupa'yı da yıllar boyunca nasıl bir karanlığın içine sürüklediğini unutmamak gerekir.

Avrupa Birliği bu tektipçi yaklaşımlara bir meydan okuma olarak ortaya çıkan, farklılıkların barış içinde bir arada yaşayabileceği iddiasını savunan çok kıymetli bir fikirdir.

Ama maalesef bugün Avrupa Birliği'nin bu iddiadan uzaklaşma eğilimleri gösterdiğine üzülerek şahit oluyoruz. Avrupa Birliği'nin temsil ettiği değerlerin aşındırıldığını tedirginlikle müşahede ediyoruz.

Adalet ve hakkaniyetten uzaklaşan, gerçeklere gözlerini kapayan, barış, demokrasi ve özgürlük çağrılarına kulaklarını tıkayan bir Avrupa Birliği umut veren değil, endişeye sevk eden bir oluşum olarak anılır.

Bu husus Türkiye olarak bizim sadece eleştirip bir kenara çekildiğimiz bir durum değildir.

Türkiye olarak Avrupa Birliği'nin yaşadığı sorunları da sahiplenme ve bu sorunların çözümüne katkı sağlama gibi bir iradeyi her zaman paylaşıyoruz ve buna da muktediriz.

Nitekim son dönemde Avrupa'nın önde gelen şahsiyetleri tarafından Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne yağacağı katkıların net olarak anlaşıldığı ve cesurca dile getirildiğini memnuniyetle gözlemliyoruz.

Türkiye, Hükümetimizin 11 yıldan bu yana attığı kararlı adımlar sonucunda bugün hiç olmadığı kadar Avrupa ile bütünleşmiştir ve AB üyeliğine her zamankinden daha yakın bir noktaya ulaşmıştır.

Türkiye'nin artık ilerlemeden, kalkınmadan, demokrasiden, hukuk ve özgürlüklerden taviz vermesi, bu yoldan geriye dönmesi mümkün değildir.

Ne yazık ki Türkiye'nin AB üyelik sürecine sahip çıkma noktasındaki kararlılığının çoğu zaman AB nezdinde karşılık bulmadığı, Türkiye'nin hak ettiği muameleyi görmediği aşikârdır.

Fasıl açılmayan son 5 Dönem Başkanlığı'nın ardından İrlanda Dönem Başkanlığı'nda bir faslın müzakerelere açılacak olması, vize muafiyeti konusunda bazı kritik eşiklerin aşılması ve önümüzdeki döneme ilişkin de olumlu mesajların veriliyor olması artık Türkiye-AB ilişkilerine bağnazlığın değil, hakkaniyetin hâkim olması noktasında ümit vericidir. Ancak bu gelişmelerin ve pozitif mesajların ileri somut adımlarla desteklenmesi gerektiği aşikârdır.

Türkiye, geniş Avrupa ailesinin tabii bir üyesidir ve Türkiyesiz bir Avrupa Birliği eksik kalacaktır.

PRESS RELEASE

MESSAGE BY H.E. EGEMEN BAGIS,

MINISTER FOR EU AFFAIRS AND CHIEF NEGOTIATOR

ON THE OCCASION OF THE EUROPE DAY, 9 MAY 2013

Turkey once again celebrates Europe Day within the framework of its European Union perspective for the 14th time.

We consider it to be highly significant to once again commemorate the Schuman Declaration of 9 May 1950 which was also the date of first celebration of Europe Day. We, as Turkey, share the objectives and ideas put forward in this Declaration, in particular those aiming at world peace.

It would be contradictory to the spirit and founding philosophy of the European Union to view it as a homogenous and uniform entity sharing the same geography, religion and culture.

It should not be forgotten that such uniform approaches have swept Europe into darkness for years.

The European Union is a valuable idea emerging as a challenge to these uniform approaches and defending the claim that diversity can co-exist in harmony.

However, we regret to witness that the European Union unfortunately seems to have the tendency to move away from this thesis. We watch with apprehension the erosion of the values that the European Union represents.

A European Union moving away from justice and fairness, shutting its eyes to the truths, turning a deaf ear to the calls of peace, freedom and democracy will be remembered not as an entity that gives hope but as one that causes apprehension.

This is not a matter that we, as Turkey, simply criticise and then step aside.

Turkey has always had the will and capability to share and contribute to the solution of the problems of the European Union.

As a matter of fact, we welcome that the prominent figures in Europe clearly understand and boldly express Turkey's potential contributions to the European Union in the most recent period.

As a result of the steps taken determinedly by our Government in the past eleven years, Turkey is today more integrated with Europe and closer to becoming an EU member than ever before.

It is out of the question for Turkey to make concessions on progress and development, the rule of law, democracy, and freedoms or turn back from this path.

Unfortunately, it is obvious that Turkey's determination for the EU accession process is often not reciprocated and Turkey does not receive the treatment it deserves.

After five consecutive EU Presidencies during which not a single chapter was opened, that one chapter will be opened to negotiations during the Irish Presidency, that critical thresholds have been crossed on visa exemption and that positive messages are being given in relation to the forthcoming term support the hope that fairness will overcome narrow-mindedness in Turkey- EU relations. However, these developments and positive messages clearly need to be assisted by further concrete steps.

Turkey is a natural member of the extended family of Europe and a European Union without Turkey will be less.

We announce respectfully to the press.