Avrupa Birliği Bakanlığının Ulusal Otorite görevini yürüttüğü Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi
İşbirliği Programının 2014-2020 dönemi kapsamında 2016 yılının ikinci yarısında teklif çağrısına
çıkılması planlanmakta olup ve bu çerçevede programın yeni döneminin tanıtımı 11 Nisan 2016 tarihinde
Ordu ilinde ekli gündem çerçevesinde düzenlenecektir.


Bilgilendirme toplantısına katılım için Avrupa Birliği Bakanlığının http://cbc.ab.gov.tr adresinden
6 Nisan 2016 tarihinde kadar kayıt yapılması gerekmektedir. Etkinlik yeri bilahare ilgili adresten
duyurulacaktır. Bilgilendirme toplantısında; programın 2014-2020 dönemi tanıtımı, yeni dönemdeki
başlıca değişiklikler, 2007-2013 döneminde yürütülen projelerden tecrübe paylaşımı, uygulama aşamasında
karşılaşılan sorunlar ve sık yapılan hatalar hakkında katılımcılar bilgilendirilecek olup potansiyel
proje yararlanıcılarının toplantıya katılımının sağlanması faydalı olacaktır.