KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI

BİREYSEL BASINÇLI SULAMA SİSTEMLERİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYINLANMIŞTIR.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı çerçevesinde uygulanmakta olan Bireysel Basınçlı Sulama Sistemlerinin Desteklenmesine ilişkin 2013/28 nolu Tebliğ 1 Haziran 2013 tarih ve 28.644 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu Tebliğ kapsamında kabul edilen proje başvurularında, hibeye esas mal alım tutarının KDV hariç %50'sine hibe yoluyla destek verilmekte olup; Referans fiyatlar içinde kalmak şartıyla, hibeye esas mal alım tutarı maksimumgerçek kişiler için 100.000 TL,tüzel kişiler için 200.000 TL' olarak belirlenmiştir.

Bu program ; aşağıdaki 7 adet yatırım konusunu kapsamaktadır.

a) Tarla içi damla sulama sistemi kurulması,

b) Tarla içi yağmurlama sulama sistemi kurulması,

c) Tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi kurulması,

ç) Lineer sistem yağmurlama sulama makinesi alınması,

d) Center pivot sistem yağmurlama makinesi alınması,

e) Tamburlu sistem yağmurlama sulama makinesi alınması,

f) Güneş enerjili sulama sistemleri kurulması,

20132/28 nolu Tebliğ ve konuyla ilgili detayların yer aldığı Uygulama Rehberi Bakanlığın Tarım Reformu Genel Müdürlüğü'nün www.tarimreformu.gov.tr adresinde yer almaktadır. Bireysel Basınçlı Sulama Sistemlerinin Desteklenmesine ilişkin yatırımcılar tarafından hazırlanacak projelerin en geç 30 Temmuz 2013 günü mesai bitimine kadar İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne teslim edilmesi gerekmektedir.