Avrupa Komisyonu tarafından Demokrasi ve İnsan Hakları için Avrupa Aracı (DİHAA) Ülke Bazlı Destek Programı kapsamında 2016 Türkiye Teklif Çağrısı yayınladı.

Teklif çağrısının genel amacı sivil toplum kuruluşlarının desteklenmesi yoluyla, insan hakları ve temel hakların korunması ve geliştirilmesine destek olunması ve hukukun üstünlüğü, adalet ve insan haklarının korunması ve geliştirilmesi için uluslararası çerçevenin güçlendirilmesine katkı sağlanmasıdır.

Teklif Çağrısı kapsamında iki Lot yer almaktadır.
Lot 1: Yerel ve ulusal düzeylerde sivil toplumun insan hakları politikalarının oluşturulması, uygulanması ve izlenmesine katılımlarının güçlendirilmesi ve insan hakları savunucularının desteklenmesi.
Lot 2: Göçmenler, mülteciler ve sığınmacıların insan haklarının korunması.

Programın Toplam Bütçesi 5 Milyon Avro'dur.
Lot 1: 3 Milyon Avro
Lot 2: 2 Milyon Avro

Lot 1 ve Lot 2 için hibe miktarı,

Asgari: 60.000 Avro
Azami: 300.000 Avro

Teklif çağrısı son başvuru tarihi 11 Mart 2016, Belçika yerel saati ile 18:00'dir.
Teklif çağrısı detaylı bilgi ve dokümanlar için tıklayınız.

Demokrasi ve İnsan Hakları için Avrupa Aracı (DİHAA) hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.