PROJENİN HEDEFİ: Demokrasinin, hukukun üstünlüğünün ve insan hakları ile temel özgürlüklere saygının gelişmesine ve sağlamlaştırılmasına katkıda bulunmaktır.

PROGRAM KAPSAMINDA DESTEKLENECEK FAALIYETLER:

Programın amaç ve hedeflerine uygun olarak aşağıda belirtilen faaliyetlerin desteklenmesi öngörülmektedir.

1) İlgili hedef gruplar için insan hakları meseleleri ve araçları konusunda eğitim;

2) İnsan hakları ihlal edilen kişiler için hukuki danışmanlık ve hukuki yardım;

3) Özellikle başkent ve büyük kent merkezlerinin dışında ve kırsal bölgelerde insan hakları alanında çalışan yeni ya da hassas konumdaki sivil toplum örgütlerine ya da girişimlerine hukuki, idari, kurumsal yardım ve kapasite geliştirme desteği;

4) İnsan haklarının desteklenmesi ve bu haklara saygı gösterilmesi amacıyla yerel insan hakları kuruluşlarının ülkelerinde medya, ulusal makamlar, bölgesel ve uluslararası insan hakları kuruluşları gibi ilgili paydaşlar nezdinde savunuculuk, duyarlılık oluşturma ve lobi yapma kapasitelerinin güçlendirilmesi ve koordinasyonu, düzenli diyalog için yeni platformların oluşturulması

5) Özel olarak insan hakları konularındaki mevzuatın iyileştirilmesi amacıyla savunuculuk ve lobi faaliyetleri;

6) İnsan haklarının farklı alanlarında araştırma, değerlendirme ve izleme çalışmaları;

7) İnsan hakları ile ilgili seminerler, konferanslar ve diğer bilinç oluşturma girişimleri,

vb.

Burada listelenenler fikir verme amaçlı olup sadece bu etkinliklerle sınırlı değildir.

PROGRAMIN BÜTÇESİ:

Bu Teklif Çağrısı için ayrılan toplam tutar 2,000,000 Euro'dur.

  • Asgari Tutar: 40,000.00 Euro
  • Azami Tutar: 150,000.00 Euro

UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ:

  • Tüzel kişiliğe haiz, kar amacı gütmeyen Sivil Toplum Kuruluşları ve Hükümet dışı kuruluşlar (NGOs), bu hibe programı kapsamında uygun başvuru sahipleridir.

SON BAŞVURU TARİHİ

Hibe programı kapsamında hazırlanacak projelerin uygulanma süresinin en az 12 en fazla 24 ay olması gerekmektedir. Bu, sınırlı bir teklif çağrısıdır. İlk aşamada, sadece Kavramsal Notlar değerlendirme için sunulmalıdır. Kavramsal not için son teslim tarihi 21 Kasım 2012 olup son teslim alma saati yerel saat ile 17.00'dır.

Demokrasi ve İnsan Hakları için Avrupa Aracı Türkiye Programı Yeni Teklif Çağrısı hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.