Programın Sahibi Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA)
Programın Adı Doğrudan Faaliyet Desteği (DFD)
Projenin Sahibi
Giresun Valiliği Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu
Projenin Adı
Doğu Karadeniz Ekoturizm Kriterleri Araştırma Projesi (DOKA EKAP)
Proje Referans Numarası TR90/13/DFD/191

Projenin Süresi

3 ay

Projenin Bütçesi
Hibe Tutarı 36.970,00 TL Hibe Oranı: % 100
Başvuru Sahibinin Katkısı: 0,00 TL Katkı Oranı: % 0
Toplam Proje Bütçesi 36.970,00 TL Toplam Oran % 100

Projenin Hedefleri

Genel Hedefi; Doğu Karadeniz TR90 Düzey 2 Bölgesinde Ekolojik Turizm potansiyelini harekete geçirerek bölgenin doğal yapısını ve kaynaklarını korumak ve sürdürülebilir turizm altyapısını ortaya çıkarmak. Bölgenin turizm çeşitliliği ve ekoturizm imajının ulusal ve uluslararası arenada farkına varılması sağlamak, Doğu Karadeniz Master Planının bir alt sütunun oluşturmak, bölgeye gelen yerli ve yabancı turist sayıları ve konaklama sürelerini arttırmak,. Bölgedeki turistik girişimler nitelikli, niteliksiz işgücünün gelişimine yardımcı olması, göçü frenlemesi, ekoturizm çevre bilincini geliştirmesi. Kamunun ve yerelin vergi gelirlerinin artması hedeflenmektedir.


Özel Hedefleri:
1- Bölge için Ekoturizm kriterlerinin araştırılarak uygun modelin kitapçık haline getirilmesi (Araştırma Raporu)
2- Doğu Karadeniz bölgesinde ekoturizm faaliyeti gösteren tesisler, çiftlikler ve STK'lara ekoturizm kriterleri hakkında bilgilendirme ve eğitimler verilmesi (Bilgilendirme)
3- Ekoturizm ağı ile bölgenin ulusal ve uluslararası arenada görünürlüğünün arttırması. Doğu Karadeniz Bölgesinde ekoturizm faaliyeti bulunanlara yönelik bir ağ haritası çıkartılması, tesislerin birbirleri ile haberleşmelerini sağlamak için ortak kullanıma açık web sitesi yapılması. Bu sayede ulusal ve uluslararası araneda mevcut sistemlere entegre olma ve görünürlüğünün sağlanması. (Yaygınlaştırma)
4- Eko-etiket kullanılarak pazarlama açısından pozitif ayrımcılık sağlanması (Ortak Ekoturizm Logosu tasarlama) ile turizmde ekolojik markalaşma projemizin özel hedefleridir.