Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA)"İmalat Sanayi Mali Destek Programı" ve "Kültür ve Turizme Yönelik Altyapı Mali Destek Programı" kapsamında 28/12/2012 tarihi itibarıyla proje teklif çağrısı ilanına çıkmış bulunmaktadır.

İmalat Sanayi alanındaki destekler KOBİ niteliğindeki, kâr amacı güden ve imalat sanayi alanında faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilere yöneliktir. Bu programın amacı, Bölge'de imalat sanayii alanında faaliyet gösteren işletmelerin kurumsal yapısının güçlendirilmesi, üretim kapasitelerinin, ürün çeşitliliğinin, ar-ge, reklam, tanıtım, pazarlama yeteneklerinin geliştirilmesi ve bu sayede sağladıkları katma değer ile birlikte rekabet edebilirlik düzeylerinin yükseltilmesi olup, bütçesi10.000.000 TLdir.

Kültür ve Turizm Altyapı destekleri ise, Kaymakamlıklar, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Bölge, İl ve İlçe Müdürlükleri, Bakanlıklara bağlı kurum, kuruluş ve enstitüler, Yerel Yönetimler, 5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu doğrultusunda Kurulmuş Birlikler, Üniversiteler, Sanayi ve Ticaret Odaları, Kâr amacı gütmeyen kooperatifler ve STK'lara sağlanacak olup amacı, Bölgenin doğal yapısının ve kaynaklarının korunması, tarihi, doğal ve kültürel potansiyelin harekete geçirilmesi, sürdürülebilir turizm altyapısının ortaya çıkarılması, mekan ve yaşam kalitesinin artırılması, etkin tanıtım politikalarıyla bölgenin ve bölgedeki illerin markalaştırılması, kültürün korunması ve geliştirilmesi, bölgeye gelen turist sayısını ve ortalama kalış süresini artırarak turizm sezonunun genişletilmesi ve bu suretle bölgenin turistik cazibe merkezi haline getirilmesini amaçlamaktadır. Bu program kapsamında ayrılan toplam bütçe5.000.000 TL'dir.

Programlara son başvuru tarihi 25/03/2013 (Saat: 17.00 )'dir.


Ayrıca programlara yönelik ilimizde gerçekleşecek bilgilendirme ve eğitim takvimi;


BİLGİLENDİRME PROGRAMI

İLİ

İLÇESİ

TARİHİ

SAATİ

TOPLANTI YERİ

GİRESUN

MERKEZ

11.01.2013

13.30

GİRESUN VALİLİĞİ TOPLANTI SALONU

TİREBOLU

10.01.2013

13.30

TİREBOLU DUMLUPINAR İ.Ö.O. TOPLANTI SALONU

ŞEBİNKARAHİSAR

09.01.2013

13.30

ŞEBİNKARAHİSAR HALK EĞİTİM MERKEZİ

BAŞVURU VE PROJE HAZIRLAMA EĞİTİMİ PROGRAMI

İLİ

İLÇESİ

TARİHİ

SAATİ

TOPLANTI YERİ

GİRESUN

MERKEZ

23-24 OCAK 2013

10.30-17.00

GİRESUN VALİLİĞİ TOPLANTI SALONU