Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Doğrudan Faaliyet Destek Programı için ilana çıkmış bulunmaktadır. Program ile ilgili genel bilgiler aşağıdaki gibidir;
Programın genel amacı:Bölgenin kalkınması için stratejik önem içeren ve Doğu Karadeniz Bölge Planı 2014-2023 hedefleri ile uyumluluk içerecek fizibilite, iş birlikleri, master planlar, araştırma ve yatırım olanaklarının iyileştirilmesine yönelik kar amacı gütmeyen kurumların desteklenmesi amaçlanmıştır.

Programın öncelikleri;
  • Bölgenin yatırım ortamının ve turizm potansiyelinin ulusal ve uluslararası alanda tanıtımına yönelik ağ kurma, lobicilik ve markalaşma çalışmaları,
  • Bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından öne çıkan sektörlerinin markalaşma, pazarlama, AR-GE, know-how ve kümelenme faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik araştırma, stratejik planlama, inceleme ve fizibilite hazırlama çalışmaları,
  • Bölgede gelişime açık inovatif sektör ve süreçler ile üniversite-sanayi işbirliğini arttırmaya ön ayak olacak alanlarda yürütülecek araştırma, stratejik planlama, inceleme ve fizibilite çalışmaları,
  • Göçün engellenmesi ve sosyo-ekonomik gelişmenin sağlanması amacıyla eğitim, yoksullukla mücadele, sağlık, kültür, yaşam memnuniyeti, dezavantajlı gruplar, iş gücü piyasası gibi sosyal konularda mevcut durumu ortaya çıkaran ve sorunlara çözüm öneren araştırma faaliyetleri.
Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı, bu program için ayırdığı kaynakları kısmen veya tamamen kullandırma hakkını saklı tutmaktadır. Program bütçesi 850.000 TL olup başvuru sürecinde bütçenin bitmesi durumunda program başvurulara kapatılacaktır.

Bu program çerçevesinde verilecek destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar ve oranlar arasında olacaktır:
Asgari tutar: 30.000,00 TL
Azami tutar: 60.000,00 TL
DFD Programı kapsamında Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı'ndan talep edilen destek (hibe), proje teklifinin toplam uygun maliyetinin en az % 25'i ve en fazla % 100'ü olabilir. Bu değerlerin dışında kalan destek taleplerini içeren proje teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvurular Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destek (KAYS-PFD) sistemi üzerinden (https://kaysuygulama.kalkinma.gov.tr) online olarak alınacaktır. Sisteme ayrıca aşağıdaki "Sisteme Giriş - KAYS" bağlantısı üzerinden de ulaşılabilir. Başvuru Formu ve diğer belgeler KAYS-PFD sisteminde ilgili talimatlar okunarak doldurulacaktır. Başvuru yapabilmek için KAYS-PFD sistemine kayıt olunup kullanıcı adı ve şifre alınması gerekmektedir. Sisteme kaydolma ve kullanım ile ilgili detaylı bilgi ve görsel anlatım yine KAYS Portalı'nın (http://portal.kays.kalkinma.gov.tr/) Yardım bölümünde bulunan Kullanıcı Kılavuzu'nda mevcuttur.

Başvuru Rehberi için tıklayınız.