Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) 2013 Yılı Doğrudan Faaliyet Mali Destek Programı kapsamında 5. Dönem başarılı projeler yayınlandı.

02.09.2013 tarihinde Valimiz Sayın Hasan Karahan'ında katıldığı Ordu İlinde gerçekleştirilen Yönetim Kurulu Toplantısında 9 (dokuz) adet faaliyetin desteklenmesine karar verildi.

İlimizden Valiliğimiz AB, Dış İlişkiler ve Proje Koordinasyon Merkezinin hazırladığı 'Doğu Karadeniz Ekoturizm Kriterleri Araştırma Projesi (DOKA EKAP)' isimli proje destek almayı hak kazandı.

Proje ile Doğu Karadeniz TR90 Düzey 2 Bölgesinde Ekolojik Turizm potansiyelini harekete geçirerek bölgenin doğal yapısını ve kaynaklarını korumak ve sürdürülebilir turizm altyapısını ortaya çıkarılmak amaçlanıyor.

Bölgenin turizm çeşitliliği ve ekoturizm imajının ulusal ve uluslararası arenada farkına varılması sağlamak için;Bölge için Ekoturizm kriterlerinin araştırılarak uygun modelin kitapçık haline getirilecek. Doğu Karadenizbölgesinde ekoturizm faaliyeti gösteren tesisler, çiftlikler ve STK'lara ekoturizm kriterleri hakkında bilgilendirme ve eğitimler verilecek. Ekoturizm ağı ile bölgenin ulusal ve uluslararası arenada görünürlüğünün arttırması ve bu tesislerin birbirleri ile haberleşmelerini sağlamak için ortak kullanıma açık web sitesi kurulacak. Bu sayede ulusal ve uluslararası araneda mevcut sistemlere entegre olma ve görünürlüğü sağlanmış olacak. Eko-etiket kullanılarak pazarlama açısından pozitif ayrımcılık sağlanması (Ortak Ekoturizm Logosu tasarlama) ile de turizmde ekolojik markalaşma amaçlanıyor.