Valiliğimiz Avrupa Birliği, Dış İlişkiler ve Proje Koordinasyon Merkezi tarafından hazırlanarak Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında destek almaya hak kazanan TR90/13/DFD/191 referans numaralı 'Doğu Karadeniz Ekoturizm Kriterleri Araştırma Raporu Projesi (DOKA EKAP)' isimli projenin sözleşmesi Valilik adına AB Birim Sorumlusu Bakanlık Müşaviri Ali HIDIR tarafından 04.10.2013 tarihinde imzalandı.

Proje kapsamında Bölgemizde Ekoturizm, Kırsal Turizm, Agro Turizm faaliyetleri yapan tesisler, çiftlikler, köyler ve benzeri faaliyet yürüten STK'lar, işletmeler ve birlikler belirlenerek projenin ileri uygulama aşamalarında bahse konu yerlerle çeşitli çalışmalar yapılacaktır.