İstihdam ve Sosyal Yenilik (EaSI) Programı Yeni Teklif ÇağrısıEaSI Programı kapsamında "Gençlik Garantisine İlişkin Gençlere Yönelik Bilgi Paylaşımı ve Destek Faaliyetleri" konulu teklif çağrısıyayımlanmıştır. Teklif çağrısının amacı, gençlik garantisi programlarının işbirliği halinde yürütülmesi için paydaşların ve bu programlarınfaydalanıcısı olacak gençlerin bilgilendirilmesidir.


Genel olarak çeşitli bilgilendirme faaliyetlerini ve eğitimleri kapsayan teklif çağrısının toplam bütçesi yaklaşık 1,6 milyon Avro'dur.


Proje başvurularının 30 Haziran 2016 tarihine kadar Avrupa Komisyonuna iletilmesi gerekmektedir. Ülkemizden, esas başvuru sahibiolarak doğrudan başvuru yapılamamakta ancak üye ülkelerdeki ilgili kuruluşlar ile birlikte eş başvuru sahibi olarak katılım sağlanabilmektedir.
Detaylı bilgi için tıklayınız.

AB Programları Hibe Duyuruları için tıklayınız.

EasI Programı hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.