İstihdam ve Sosyal Yenilik programı kapsamında VP/2016/002 sayılı, 'İşçi Örgütleri için Bilgilendirme
ve Mesleki Eğitim Tedbirleri'başlıklı teklif çağrısı yayımlanmıştır. Son başvuru tarihi 27 Mayıs 2016'dır.
İlgili teklif çağrısına ulaşmak için buraya tıklayınız.


İstihdam ve Sosyal Yenilik programı kapsamında VP/2016/002 sayılı, 'İşçi Örgütleri için Bilgilendirme ve
Mesleki Eğitim Tedbirleri'başlıklı teklif çağrısı yayımlanmıştır. Bu çağrının amacı AB/uluslararası düzeyde,
istihdamda değişikliklerde, iş ve sosyal diyaloglarda işçi örgütlerinin kapasitesini güçlendirmek için alınan
önemleri ve girişimleri içerir. Konulara iş gücü piyasasının modernizasyonu, istihdam yaratma ve iş eşleştirme,
yönetim kalitesi değişim ve yeniden yapılanma, ekonomi ve toplumun dijitalleşmesi, ekonominin yeşillendirilmesi,
esneklik , beceri, iş gücü hareketliliği, göç, gençlerin istihdamı, sağlık ve iş güvenliği, sosyal koruma
sistemlerinin modernizasyonu, iş ve aile yaşamının mutabakatı, toplumsal cinsiyet eşitliği, ayrımcılıkla mücadele
alanında eylem, etkin yaşlanma gibi örnekler verilebilir.


Son başvuru tarihi 27 Mayıs 2016'dır.


Detaylı bilgi için tıklayınız.