Programın Sahibi T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Programın Adı Engelliler Destek Programı (EDES)
Projenin Sahibi
Giresun SYDV
Projenin Adı
Engelleri El Ele Aşıyoruz

Projenin Süresi

12 ay

Projenin Bütçesi
Hibe Tutarı 50.290,00 TL Hibe Oranı: % 50,45
Başvuru Sahibinin Katkısı: 32.900,00 TL Katkı Oranı: % 39,55
Toplam Proje Bütçesi 83.190,00 TL Toplam Oran % 100

Projenin Hedefleri

- Toplumun engellilik konusunda bilinç düzeyi ve duyarlılığının artırılmasına yönelik eğitimler düzenlemek.
- Doğada spor kampları ile engelli ve engelsiz bireylerin kaynaşmasını sağlamak.
- Engellilerin Psiko-Sosyal Rehabilitasyonu sağlamak.