Programın Sahibi T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Programın Adı Engelliler Destek Programı (EDES)
Projenin Sahibi
Giresun Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Projenin Adı
Engelsiz Turizmde Örnek Model: Giresun

Projenin Süresi

12 ay

Projenin Bütçesi
Hibe Tutarı 50.290,00 TL Hibe Oranı: % 50,45
Başvuru Sahibinin Katkısı: 32.900,00 TL Katkı Oranı: % 39,55
Toplam Proje Bütçesi 83.190,00 TL Toplam Oran % 100

Projenin Hedefleri

Engellilerin turizm etkinliklerine katılımının artırılması