Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından engellilerin toplumsal yaşama tam ve eşit olarak katılabilmeleri ve yapılı çevrenin engelsiz hale getirilmesi amacıyla örnek uygulamalarla erişilebilirliğin pilot alan çalışması yapılan kentin tamamına ve diğer kentlere yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmak üzere hazırlanan Ulaşılabilirlik Destek Projesi (UDEP) 2013 yılında da uygulanmak üzere proje tekliflerine açıldı.

Ulaşılabilirlik (erişilebilirlik), engellilerin evlerinden çıkabilmeleri, başkalarına ihtiyaç duymadan binalara ve açık alanlara ulaşabilmeleri ve bunları kullanabilmeleri, kısaca toplumsal yaşama katılabilmeleri için yapılı çevrede ve kentsel hizmetlerde alınması gereken fiziksel ve mimari tüm tedbirleri içermektedir. Kaldırımlarda, yaya geçitlerinde, parklarda, çocuk oyun alanlarında, kamunun hizmet verdiği ve kamu kullanımına açık tüm binalarda ve ulaşım hizmetlerinde ulaşılabilirlik tedbirlerinin alınması, yalnızca engelliler değil hareketlerinde kısıtlılık yaşayan yaşlılar, hamileler, çocuklar, bebek arabalılar, çok uzun veya çok kısa boylu kişiler için büyük önem taşıyan bir gerekliliktir.

UDEP kapsamında proje yürütücüsü olarak il özel idareleri, belediyeler, kaymakamlıklar ve muhtarlıkların, yerleşim yerlerinde belirleyecekleri pilot alanlarda ulaşılabilirliği sağlamaya yönelik projelerinin desteklenmesi öngörülüyor.

Proje Teklif Formuna uygun olarak hazırlanacak proje teklifleri, kurum ve kuruluşlarca elektronik ortamda ve yazılı olarak Valiliğimiz Avrupa Birliği, Dış İlişkiler ve Proje Koordinasyon Merkezine en geç 12 Temmuz 2013 tarihine kadar sunulması gerekmektedir.

Proje yürütücüsü olarak seçilen il özel idareleri, kaymakamlıklar, belediyeler ve muhtarlıkların UDEP 2013 kapsamında yürütecekleri projelerine, pilot alanın bulunduğu;

· İl merkezi için en fazla 450.000 TL,

· İlçe merkezi için en fazla 350.000 TL,

· Belde için en fazla 150.000 TL,

· Mahalle ve köy için en fazla 50.000 TL

ödenek sağlanacak.

UDEP 2013 kapsamında desteklenecek olan il, ilçe, belde, mahalle ve köylerde sınırları belirlenen açık alan bileşenleri ve/veya kamu binalarını içeren pilot alanlar:

a) Açık alan bileşenleri

i. Kaldırımlar,

ii. Işıklı ve ışıksız yaya geçitleri,

iii. Alt ve üst geçitler,

iv. Bilgilendirme donanımları,

v. Kent mobilyaları, rekreatif donanımlar,

vi. Çocuk oyun alanları,

vii. Genel kullanıma açık tuvaletler,

viii. Açık otoparklar,

ix. Toplu taşıma durakları, istasyonlar, iskeleler,

x. Yerel koşullara özgü diğer kullanımlar.

b) Kamu binaları

i. Kamu tarafından yoğun kullanılan binalar (Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve kuruluşları, vergi dairesi, adliye, karakol, kapalı otopark, belediye hizmet binası, valilik binası, müze gibi),

ii. Sağlık yapıları (sağlık ocağı, hastane gibi),

iii. Eğitim yapıları (anaokulu, ilkokul, ortaokul, meslek lisesi, üniversite gibi),

iv. İbadethane (cami, kilise, havra gibi),

v. Yerel koşullara özgü diğer kullanımlar.

c) Pilot alanlar açık alan bileşenleri ve farklı binalardan oluşur. Projenin yürütüldüğü ilin yerel özelliklerine ve ihtiyaçlarına göre açık alan bileşenleri ve binaların alanı, sayısı ve büyüklüğü belirlenir.

UDEP 2013'ten yararlanmak isteyen ve proje yürütücüsü olarak proje teklifinde bulunacak olan il özel idareleri, belediyeler, kaymakamlıklar ve muhtarlıkların başvuru sırasında;

UDEP 2013 Proje Teklif Formunu doldurmaları ve

Proje Teklif Formuna pilot alanın (açık alan bileşenlerinin ve binaların) yerleşim yerindeki konumunun gösterildiği 1:10.000 veya temin edilebilecek başka bir ölçekte hâlihazır kent haritasını veya planını eklemeleri gerekmektedir.

Proje yürütücüleri başvurularını valiliklere yapacak olup, valilikler tarafından UDEP 2013 Yılı Uygulama Usul ve Esasları kapsamında değerlendirilerek uygun bulunan proje başvuruları Valilik UDEP Proje Kontrol Formu ve Valilik UDEP Proje Teklifleri Listesi doldurularak Bakanlığımız Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne gönderilecek.

Valiliklerden Bakanlığa bildirilen proje teklifleri belirlenen kriterler ve UDEP 2013 Puanlama Çizelgesi çerçevesinde değerlendirildikten sonra puanlama sıralamasına göre desteklenecek projeler tespit edilecek. Bakan Onayı ile desteklenecek projeler Bakanlık tarafından resmi yazıyla Valiliğe bildirilecek ve internet sitesinden kamuoyuna duyurulacak.

2013 Yılı Ulaşılabilirlik Destek Projesi (UDEP 2013) Proje Teklif Formu, diğer belgeler ve detaylı bilgiye http://www.eyh.gov.tr/tr/html/18913/UDEP-2013 adresinden erişilebilir.