Giresun Valiliği Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Koordinasyon Merkezi, Avrupa Birliği Bakanlığı AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Ulusal Ajans) tarafından Eurodesk Temas Noktası olarak hizmet vermektedir.

Valiliğimiz gençlere ve gençlere hizmet edenlere Avrupa Fırsatları hakkında bilgi vermekte Merkezi Brüksel'de bulunan Eurodesk Avrupa Bilgi Aktarım Ağı olarak da bilinen Eurodesk'e akredite olmuştur.

Eurodesk Nedir?
Eurodesk; Gençler için eğitim ve gençlik alanlarındaki Avrupa fırsatları ve gençlerin Avrupa faaliyetlerine katılımı hakkında bilgi sağlayan Avrupa Bilgi Aktarım Ağıdır.

Tüm AB ve diğer program ülkelerinde kurulmuş olan Eurodesk Türkiye'de Türk Ulusal Ajansı tarafından 2008 yılında faaliyete geçirilmiştir.

Eurodesk hizmetleri şunları içermekte:

- Ücretsiz soru yanıtlama hizmeti, e-posta ile, faks ile, telefonla, ziyaretle,
- Soru sahiplerine öneri ve yardım hizmetleri,
- Fonlarla ilgili Avrupa bilgisine internet erişimi sağlanması,
- Eğitimler düzenlenmesi ve destek hizmetleri,
- Konferanslar, seminerler ve diğer etkinliklerin düzenlenmesi,
- Kaynak materyallerin basılması ve dağıtılması,
- Gençlik Programı ile ilgili bilgilerin yaygınlaştırılması.

Gençlik Programları'nda Sivil Toplum Kuruluşları, Kamu Kuruluşları ve sıradan gruplar proje başvurusu yapabilmektedir. Proje hazırlamayı ve yaygın eğitim alanında deneyim kazanmayı isteyen gençler ulusal ajans web sitesinde haberler ve etkinlikler kısmında duyurusu yapılan ücretsiz eğitimlere ve toplantılara başvurabilirler. Yine aynı kısımda duyurusu yapılan yurtdışı eğitimler/ seminerler için İngilizce bilen gençler/ gençlik çalışanları başvuruda bulunabilirler. Projelerde konu sınırlaması bulunmamaktadır ve genelde konular sosyal içerikli konulardır.

Gençlik Programları:
Eylem 1.1 Gençlik Değişimlerine kurum olarak başvurabilir, projelere ortak olabilirsiniz. Gençlik Değişimleri kapsamında farklı ülkelerden gelen ve yaşları 13 ile 25 yaş arasında olan gençler biraraya gelerek birbirlerinin kültürlerini öğrenme imkanına sahip olurlar. Programa katılan gençlerin yabancı dil bilgilerinin çok iyi olması gerekmemektedir. Gençler 13-25 yaş arasında olmalıdır. Liderler için yaş sınırı bulunmamaktadır. Eylem 1.1 kapsamında proje hazırlayabilir, projelere ortak olabilir veya projelerde yaşınız uygunsa katılımcı olabilirsiniz.

Eylem 1.2 Gençlik Girişimleri Programına da başvurabilirsiniz. Gençlik girişimleri yerel,bölgesel ve ulusal düzeyde tasarlanan grup projelerini destekler. Hem ulusal hem de ulus ötesi gençlik girişimleri programına başvurabilirsiniz.

Eylem 1.3 Gençlik Demokrasi projelerine başvurabilirsiniz veya ortak olabilirsiniz. Bu eylem kapsamında toplumda aktif vatandaş olarak yer almak isteyen gençler tarafından uygulanacak projelere mal, ve teknik destek sağlanmaktadır. Bu eylemin katılımcılaraı en az 13-30 yaş aralığında olmalıdır. Gençlik demokrasi projelerinin amaçları gençlerin katılımcı yapılara daha fazla dahil olmasını sağlamak, gençlerin demokratik hayata katılmalarını engelleyen nedenlerle mücadele etmektir. Projenin süresi 3 ile 18 aydır.

Eylem 3.1 Avrupa Birliği Komşu Ülkeleriyle İşbirliği eylemine başvurabilirsiniz. Bu alt-Eylem Komşu Ortak Ülkelerle gençlik alanında Gençlik Değişimleri ve Eğitim ve Ağ Kurma projelerini destekler. Başka bir deyişle 2 ayrı alt faaliyet ile Eylem 1.1 ve Eylem 4.3 projelerinin Komşu Ortak Ülkelerden katılan ortaklar ile de yapılmasını sağlar. Tek farkı bu Eylemde Komşu Ortak Ülkelerden de ortak alınabilmesi ve yalnızca kuruluşların başvurabilmesidir. Program ülkelerinden birinde ya da Komşu Ortak Ülkeler'de yasal olarak ikamet eden ve prensipte yaşları 13 ile 25 arasında olan genç grupları, gençlik değişimine katılabilirler.

Eylem 4.3 - Gençlik Çalışanları ve Gençlik Kuruluşları İçin Eğitim ve Ağ Kurma faaliyetinde gençlik çalışmalarında ve kuruluşlarında aktif kişilerin eğitimini, özellikle deneyimlerin, uzmanlığın ve aralarında iyi uygulamaların yanı sıra uzun süreli kalite projeleri ile ortaklıklar ve ağların oluşmasını sağlayacak faaliyetlerin değişimini destekler. İşbaşı Eğitimi, Fizibilite Ziyareti, Değerlendirme Toplantısı, Çalışma Ziyareti, Ortaklık Oluşturma Faaliyeti, Seminer, Eğitim Kursu ve Ağ Kurma projeleri yapmanıza olanak sağlar.

Eylem 5.1 - Gençler ve Gençlik Politikalarından Sorumlu Olanlar İçin Toplantılar eylemine de başvurabilirsiniz. Bu alt-Eylem, gençler, gençlik çalışmalarında aktif kişiler ve gençlik politikalarından sorumlu kişiler arasında işbirliğini, seminerleri ve yapılandırılmış diyalogu destekler. Ulusal tipinde yurt dışından ortaklara ihtiyaç yoktur.

Avrupa Gönüllü Hizmeti, istediğiniz bir AB ülkesinde sosyal içerikli bir projede 2-12 aylık süreler dahilinde yer almanızı sağlayan bir etkinliktir. Dil eğitimini de (% 5) içeren Avrupa Gönüllü Hizmeti 18-30 yaş arasındaki tüm gençlerimize açıktır. Avrupa Gönüllü Hizmetinin (AGH) amacı, Avrupa Birliği'nin içinde ve dışında çeşitli şekillerdeki gönüllü faaliyetlere gençlerin katılımını desteklemektir.
Bunun için ilk olarak gönderen kuruluş bulmanız gerekmekte. Akredite kurumlarım listesini: http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/hei_en.cfm adresinden bulabilirsiniz. Daha sonra ev sahibi kurum bulmalısınız.

Bunun için: http://www.europa.int/youth/program/sos/hei adresini ziyaret edebilirsiniz. Bu web sitesinde ülke ve konu baslıklarını girerek ev sahibi kurum bulmanız mümkün. Size uygun ev sahibi kurum bulduktan sonra ilgili kuruma özgeçmişinizi ve motivasyon mektubunuzu göndermeniz gerekmektedir. Gençlik Programı ile ilgili sunumlara ise; http://www.ua.gov.tr/index.cfm?action=detay&yayinid=916350226101FC84295386E18FB27B4BD4167 adresinden ulaşabilirsiniz.