Kadınların işgücüne katılımlarının teşvik edilmesi ve kadın istihdamının artırılmasına yönelik
"Hazır Giyim İmalatına Yönelik Mesleki Eğitim ve Girişimcilik Operasyonu Projesi" hayata geçiyor.


Doğu Karadeniz Bölgesi'nin her sektörde gelişmesi adına Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA)
tarafından yürütülen Gate for Women Projesi ile Giresun ve Ordu illerindeki kadın işsizlerin
istihdamlarının artırılması hedefleniyor.

Ajansın uygulamaya geçen ilk IPA IKG projesi olan 'Gate for Women" projesinin 1. Aylık Yönetim
Toplantısı 07 Mart 2016 tarihinde Ordu'da yapıldı.

Toplantıya, AB Delegasyonu, IKG Program Otoritesi olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB
Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı, DOKA ve projenin yerel paydaşları katılım sağladı. Toplantıda,
projeye ilişkin başlangıç raporu, proje ana faaliyetleriyle ilgili görüş ve öneriler paylaşılarak,
Gate for Women? projesi ile Doğu Karadeniz Bölgesi tekstil sektörünün geleceğine yönelik sektör
stratejisi belirlemek için görüş alışverişinde bulunuldu.

Avrupa Birliği Delegasyonu tarafından kabul edilen proje ile son yıllarda Giresun ve Ordu illerinde
dikkat çekici düzeyde büyüme kaydeden hazır giyim imalat sektörüne kalifiye iş gücü yetiştirilmesi
amaçlanıyor. Hazır giyim imalatının tüm aşamalarını ele alan sürdürülebilir bir mesleki eğitim
merkezinin Giresun-Merkez ve Ordu-Fatsa'da kurulması, hazır giyim imalatı konusunda mesleki eğitime
sahip girişimci kadınlara danışmanlık ve yönlendirme niteliğinde İş Danışma Hizmetleri sağlanması,
dünyada başarılı örnekleri olan ve Türkiye'de ilk olma özelliği gösterecek Hazır Giyim İmalatı
Web-Tabanlı Mesleki Eğitim Aracının hizmete sunulması, mesleki eğitim alan kadın işsizler ile hazır
giyim sanayi arasında iş bağlantılarının kurulması, Giresun ve Ordu illerinde hazır giyim sanayinin
yan sanayi ihtiyaçlarının analiz edilmesi ve kurulan mesleki eğitim merkezinin, sektörün illerdeki
gelişim potansiyeli ve ihtiyaçları doğrultusunda rotasını belirleyen bir Stratejik Plan hazırlanması
hedefleniyor.

Proje kapsamında ayrıca Giresun-Merkez ve Ordu-Fatsa'da hazır giyim imalatı ve tasarımı üzerine
kurulması planlanan 2 adet eğitim merkezi ile toplamda en az 300 kadına tekstil ve tasarım, 400
kadına da girişimcilik konularında ek iş imkânı sağlanması öngörülüyor.

Projenin ortakları arasında Ordu Üniversitesi, Giresun Üniversitesi, Ordu TSO, Fatsa TSO ve Giresun
İl Milli Eğitim Müdürlüğü yer alıyor.