Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) kapsamında açıklanan Gelecek Turizmde Sürdürülebilir Turizm Destek Fonu son başvuru tarihi 22 Nisan 2013 'e kadar uzatıldığı açıklanmıştır.

Programın genel amacı; Yerel turizm aktörlerinin ve sivil toplum örgütlerinin kamu kuruluşları ve özel kuruluşlarla işbirlikleri geliştirerek kapasitelerinin artırılması ve sürdürülebilir turizm alanında iyi örneklerin çoğalması.

Özel amacı ise;

a) Türkiye'de sürdürülebilir turizm alanında paydaşlar arası işbirliğinin ve ortaklıkların artırılması

b) Yerel ekonomik kalkınma için sürdürülebilir turizmin önemi hakkında farkındalık yaratılması

c) Ürün gelişimi ve/veya insan kapasitesini geliştirme programlarıyla sürdürülebilir turizm için yerel turizm aktörlerinin hizmet kapasitelerinin artırılması

d) Yerel halkın sürdürülebilir turizm alanında gelir elde etme ve iş imkânı yaratma kapasitelerinin arttırılması

e) Türkiye'nin sürdürülebilir turizm potansiyelini göstermek için somut etki ve model yaratılması (örneğin, kullanıma hazır çıktılar, işletim ve yönetim yapısı, tekrarlanabilir modeller)

Projesinin bütçesi en az 15.000 TL en fazla 90.000 TL olabilir. Proje tutarının %100'üne kadar olan kısmı STD Fonu tarafından karşılanacaktır.

Uygun Başvuru Sahibi; Kar amacı gütmeyen Sivil Toplum Kuruluşları (Sivil Toplum Örgütleri (STÖ'ler), odalar, birlikler, kooperatifler, mesleki dernekler, federasyonlar, dernekler, vakıflar dâhil) ve Üniversiteler ve Araştırma Enstitüleri/Merkezleridir.

Ortaklar; Yerel Otoriteler, Belediyeler, Yerel Yönetimler, Muhtarlıklar, İl Özel İdareleri, Valilik, Yerel İdari Kurumlar, İl Müdürlükleri ve Yerel Otoritelerin Dernekleri olabilmektedir.

Program hakkında detaylı bilgi için; http://www.gelecekturizmde.com adresini ziyaret edebilirsiniz.