İlimizde fındıktan sonra en önemli tarımsal gelir kaynağını hayvancılık teşkil etmekte olup, İl ve İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleriile üretici örgütlerinin yoğun çalışmaları neticesinde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca verilen hayvancılık teşvik ve desteklemelerindeher geçen yıl artış kaydedilmektedir. İlimizde 2015 yılı için üreticilerimize verilen destekler;


- Büyükbaş hayvancılığa : 7 milyon 249 bin 684 TL
- Küçükbaş hayvancılığa : 986 bin 62 TL
- Arıcılığa : 859 bin 670 TL
- Hayvan hastalıkları tazminatı : 109 bin 757 TL'dir.


Bu kapsamda, Giresun merkez ve ilçelerimizde hayvansal üretime verilen toplam destek 9 milyon 205 bin 173 liraya ulaşmış olup bir öncekiyıla göre % 23 artış sağlanmıştır. Desteklemelerden faydalanan hayvancılık işletme sayısı 14 bin 160'tır. Ayrıca suni tohumlama hizmetlerininmevzuatlar çerçevesinde serbest veteriner hekimlere ve Yetiştirici Birliğine devredilmesiyle ırk ıslahı da hız kazanmış, suni tohumlama sayısıbir önceki yıla göre %19 artışla 2015 yılında 19 bin 291'e çıkmıştır.