İlimizden 2013 yılı Hayatboyu Öğrenme (LLP) Comenius Programı kapsamında Giresun İMKB Anadolu Öğretmen Lisesinin Avrupa Birliği ve Projeler Kulübü tarafından hazırlanan 'Combining Europe With a Cultural Rope; Let's Make a Musical (EU-ROPE)' isimli 23.000 € bütçeli Çok Taraflı Okul Ortaklıkları projesi kabul edilmiştir.

EU-ROPE ( Combining Europe With a Cultural Rope; Let's Make a Musical) isimli Projenin Koordinatörü Almanya, diğer ortakları ise İspanya, Portekiz, Polonya ve Hırvatistan'dır.

2013 Ocak ayında Almanya'nın Tholey kentinde yapılan Proje hazırlık toplantısına Okul öğretmenlerinden İhsan Erdoğan ŞİMŞEK ve Cevat UZUN katılmışlardı. Proje metni bu toplantıda oluşturularak ortak olan ülkelerin kendi ulusal ajanslarına başvurular yapıldı.

Öğrencilerin aktif katılıyla yürütülecek projede müzik ana tema olarak kullanılarak öğrencilerin yıl içinde yapacakları çalıştaylarla öğrencilerin diğer ortak ülkedeki kültürleri tanımaları sağlanacaktır.