Güncel teklif çağrıları ve bilgi notlarını aşağıdan takip edebilirsiniz.


1. Avustralya Büyükelçiliği Doğrudan Yardım Programı

Hibe Programının Adı: Avustralya Büyükelçiliği Doğrudan Yardım Programı
Kapsamı: Küçük Ölçekli Kalkınma Projeleri
Yürütücü Kurum: Avustralya Büyükelçiliği
Bütçe: Program kapsamında yapılacak proje önerileri için sağlanabilecek hibe miktarı en az 3.000 Avustralya Doları, en fazla 10.000 Avustralya Doları olabilir.
Kimler Faydalanabilir: Kar amacı gütmeyen kalkınma faaliyetlerinde bulunan kurum ve kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları
Örnek Faaliyetler: Toplum sağlığı, eğitim, küçük ölçekli altyapı, kırsal ve tarımsal kalkınma ve çevre
Genel Amaç: Teklif çağrısının amacı, insani zorluklara uzun vadede ve sürdürülebilir bir biçimde yönelmeyi amaçlayan projelere destek olmaktır.
Başvuru Yeri: Avustralya Büyükelçiliği
Uğur Mumcu Cad. No. 88
Gaziosmanpaşa 06700 Ankara
Son Başvuru Tarihi: 2 Eylül 2013
Ayrıntılı Bilgi:
http://www.turkey.embassy.gov.au/anka/DAPOverviewTUR.html
Teklif çağrısına ilişkin rehber ve dokümanlara için:
http://www.turkey.embassy.gov.au/ankaturkish/Development_cooperat.html


2. AB 'Basın Özgürlüğü ve Hesap Verebilirlik Programı: Bölgesel Basın Ağlarına Destek ve Araştırmacı Gazeteciliğin Geliştirilmesi' Ortaklık ve Hibe Çağrısı

Hibe Programının Adı: AB 'Basın Özgürlüğü ve Hesap Verebilirlik Programı: Bölgesel Basın Ağlarına Destek ve Araştırmacı Gazeteciliğin Geliştirilmesi' Ortaklık ve Hibe Çağrısı
Kapsamı: Basın Özgürlüğü ve Hesap Verebilirlik Programı
Yürütücü Kurum: Avrupa Komisyonu
Toplam Bütçe: Toplam bütçesi 1.500.000 Avro olan hibe programı kapsamında yapılacak proje önerileri için sağlanabilecek hibe miktarı en az 300.000 Euro, en fazla 600.000 Euro olabilir.
Kimler Faydalanabilir: Gerçek ve tüzel kişiler, kar amacı gütmeyen, STK'lar, AB üyesi ya da IPA faydalanıcısı ülkelerde kurulmuş basın yayın kuruluşları, temsilcilikleri…
Genel Amaç: Teklif çağrısının amacı, Batı Balkan ve Türkiye'deki yararlanıcıların bağımsız ve eleştirel bir gazetecilik kültürüne ve halkın tarafsız bilgiye erişimine imkan tanıyan, açık ve çoğulcu medyanın varlığını desteklemektir.
Başvuru Yeri: Başvuru için konsept notların iletileceği adres:
European Commission
DG Enlargement
Financial Instruments and Regional Programmes
For the attention of Mr Alexander Troppmann
Office: CHAR 05/077
1049 Brussels
Belgium

Uygulama Süresi: Minimum 36 Ay Maksimum 48 Ay
Son Başvuru Tarihi: 2 Eylül 2013
Ayrıntılı Bilgi: Detaylı bilgi, teklif çağrısına ilişkin rehber ve dokümanlara için:
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1372839654015&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35624&aoet=36538,36539&ccnt=7573876&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134613


3. AB Riskli Bölgelerde İnsan Haklarının ve Savunucularının Desteklenmesi Teklif Çağrısı

Kapsamı: AB İnsan Hakları ve Demokratikleşme için Avrupa Aracı (EIDHR)
Yürütücü Kurum: Avrupa Komisyonu
Toplam Bütçe: Toplam bütçesi 15 Milyon Avro olan hibe programı kapsamında yapılacak proje önerileri için sağlanabilecek hibe miktarı en az 300.000 Euro, en fazla 1.500.000 Euro olabilir.
Kimler Faydalanabilir: Gerçek ve tüzel kişiler, kar amacı gütmeyen, STK'lar, yerel ve ulusal düzeyli kamu kurumları …
Genel Amaç: Teklif çağrısının amacı, AB İnsan Hakları ve Demokratikleşme için Avrupa Aracı (EIDHR) kapsamında, riskli ülkelerdeki insan hakları ve temel özgürlüklere saygının güçlendirilmesi, insan hakları ve demokrasi konularındaki faaliyetlerin ve insan hakları savunucularının desteklenmesidir.
Başvuru Yeri: Başvuru için konsept notların iletileceği adres:
European Commission
Directorate-General for Development and Cooperation - EuropeAid -
Unit DGA2.B.6 Finance, Contracts, Audit - Human and Society Development
Calls for Proposals Sector Office J - 59 01/64
B-1049 Brussels
BELGIUM

Uygulama Süresi: Minimum 18 Ay Maksimum 36 Ay
Son Başvuru Tarihi: 1 Ağustos 2013
Ayrıntılı Bilgi: Detaylı bilgi, teklif çağrısına ilişkin rehber ve dokümanlara için: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134288


4. AB, Kariyerinin Başlangıcında Olan 287 Araştırmacıya 'Blue-Sky' Fonundan 400 Milyon €'Luk Hibe Veriyor

Avrupa Araştırma Konseyi (ERC) finansman desteği sağlamak amacıyla altıncı Starting Grant hibe yarışması ile kariyerinin başında bulunan 287 önde gelen bilim insanını seçti. Bu şekilde, söz konusu bilim insanlarının ileri seviyede temel araştırmalar yürütmeleri mümkün olacak. Araştırmacılara, beş yıla kadarki bir dönem için her biri 2 milyon €'ya varabilen hibelerle toplam yaklaşık 400 miyon €'luk bir fon desteği sağlanacak. Bu prestijli ödüle yönelik rekabet artmaya devam etti ve bu yıl talep %50 oranında arttı. Ayrıca, tüm adaylar arasında başarılı olan bayan araştırmacı sayısı da %24'ten %30'a yükselmiştir. Starting Grant hibe yarışması, AB'nin Yedinci Araştırma Çerçeve Programı altında yapılan son hibe çağrısıdır. Bir sonraki çağrı, AB'nin ERC finansmanında büyük bir artış öngören yeni araştırma ve inovasyon programı 'Horizon 2020' kapsamında yapılacaktır.

Ayrıntılı bilgi için
ERC Starting Grant hibe yarışması ile finanse edilen projelerden örnekler için
http://erc.europa.eu/sites/default/files/press_release/files/Examples_ERC_StG_Projects_2013.pdf
ERC Starting Grant hibe yarışmasına ilişkin istatistikler:
http://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/erc_2013_stg_statistics.pdf
Seçilen araştırmacıların ev sahibi kurumunun bulunduğu ülkelere göre hazırlanmış listesi (her ülke grubu içinde alfabetik sıraya göre):
http://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/erc_2013_stg_results_all_domains.pdf
ERC websitesi:
http://erc.europa.eu
Horizon 2020:
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/5. 2016 Avrupa Yeşil Başkenti Başvuruları Devam Ediyor

2010 yılından bu yana her yıl Avrupa Komisyonu, çevre dostu şehir yaşamını teşvik etmek üzere Avrupa Yeşil Başkenti adı altında bir yarışma düzenlemektedir. Avrupa Yeşil Başkenti unvanı, yüksek çevresel standartlara ulaşmış, çevresel iyileştirme ve sürdürülebilir kalkınma konusunda iddialı hedeflere sahip ve diğer Avrupa şehirlerindeki iyi uygulamalara örnek teşkil edebilecek kentlere verilmektedir. Aşağıda sıralanan koşulları karşılayan her Avrupa şehri, Avrupa Yeşil Başkenti seçilmek üzere başvuruda bulunma hakkına sahiptir.

Avrupa Yeşil Başkent Ödülü, Avrupa Birliği üye ülkelerinin, aday ülkelerinin (Türkiye, İzlanda, Sırbistan, Karadağ, Makedonya) ve Avrupa Ekonomik Alanında yer alan ülkelerin (Norveç, Lihtenştayn), 100.000'den daha fazla nüfusa sahip kentlerinden gelen başvurulara açıktır.

Geçmişte ödüle layık görülen şehirler için ancak 10 yıl sonra yeniden başvuru hakkı doğmaktadır.

Avrupa Yeşil Başkent unvanını kazanan kent, diğer Avrupa şehirlerine örnek olmanın yanı sıra, turizm, iş ve yaşam merkezi olarak da itibarını pekiştirmektedir. 2010 yılında Stokholm, 2011 yılında Hamburg, 2012 yılında Vitoria-Gasteiz'in ve 2013 yılında için Nantes'ın taşımaya hak kazandığı Avrupa Yeşil Başkenti unvanına, 2014 yılı için Kopenhag ve son olarak 2015 yılı için ise Bristol layık görülmüştür. 2016 yılına yönelik başvuru süreci halen devam etmektedir.

2016 yılına yönelik Avrupa Yeşil Başkenti seçimi için son başvuru tarihi 17 Ekim 2013'dür. Başvuruda bulunan kentler aşağıda sıralan 12 temel çevresel indikatör açısından uluslararası bir uzmanlar panelince değerlendirmeye tabii tutulacaktır:

• İklim değişikliği: azaltım ve uyum
• Yerel ulaşım
• Sürdürülebilir arazi kullanımını içeren yeşil kent alanları
• Doğa ve biyo-çeşitlilik
• Dış ortam hava kalitesi
• Akustik çevrenin kalitesi
• Atık üretimi ve yönetimi
• Su yönetimi
• Atık su arıtımı
• Eko-yenilikçilik ve sürdürülebilir istihdam
• Enerji performansı
• Bütünleşik çevresel yönetim.


Detaylı bilgi ve başvuru için lütfen tıklayınız.
http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/applying-for-the-award/call-for-2016-applications/index.html6. AB Akademik Araştırmalar Serisi Kapsamında Basılacak Doktora Tezleri için Son Başvuru Tarihi 1 Ekim 2013


AB Bakanlığının Avrupa Birliği (AB) alanında ülkemizdeki bilgi birikiminin arttırılması ve bu alanın en güncel şekliyle takip edilebilmesi amacıyla yürüttüğü 'AB Akademik Araştırmalar Serisi' kapsamında her yıl üniversitelerimizde AB ile ilgili konularda hazırlanan 2 adet başarılı doktora tezinin basımı gerçekleştirilmektedir.

2014 yılında basılacak doktora tezleri için 'YÖK'e bağlı veya YÖK tarafından denkliği tanınan yurt dışı üniversitelerde öğrenim gören öğrenciler tarafından AB ile ilgili konularda yazılmış ve 2012 yılı içerisinde tamamlanmış veya 2013 yılı içerisinde tamamlanacak olma' koşulu aranmaktadır. Tezlerinin AB Akademik Araştırmalar Serisi kapsamında değerlendirmeye alınmasını ve uygun bulunması halinde basılmasını isteyen doktora öğrencilerinin en geç 1 Ekim 2013 tarihine kadar Bakanlığımız Araştırma ve Dokümantasyon Başkanlığına (ardb@ab.gov.tr e-posta adresi üzerinden) başvuru yapmaları gerekmektedir.

Başvuruların değerlendirilmesi ve tezlerin basım ve dağıtım sürecine ilişkin şartname için lütfen tıklayınız.
http://www.abgs.gov.tr/files/haberler/2013/doktora_tezleri_sartname.pdf


7. 2013-2014 Avrupa Birliği Çevre Ödülleri Türkiye Programı Başvuruları Devam Ediyor

Sürdürülebilirlik için İnovasyon- Avrupa Birliği Çevre Ödülleri, Avrupa Birliğine üye 28 ülkede ve Türkiye'de, sürdürülebilirlik ve inovasyon konularında başarılı çalışmalarıyla öne çıkan, çevre dostu yönetim anlayışı, uygulama ve ürünlere öncülük eden şirketlerin başarılarını takdir etmek amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından iki yılda bir verilmektedir.

Avrupa Birliği Çevre Ödüllerine ilişkin süreç ise, 28 Üye Ülke ile AB'ye katılım sürecinde olan ülkelerde verilen ulusal çevre ödülleri dikkate alınarak yürütülmektedir. Yalnızca ulusal düzeyde ödül kazanmış şirketler, Avrupa Birliği Çevre Ödüllerinde yarışma hakkını elde edebilmektedir.

AB Çevre Ödülleri Türkiye Programı, ülkemizde 2006 yılından itibaren REC Türkiye (Bölgesel Çevre Merkezi) ve TUSİAD işbirliğinde düzenlenmektedir.

2013-2014 AB Çevre Ödülleri Türkiye Programı için son başvuru tarihi 4 Ekim 2013'dür.

Detaylı bilgi ve başvuru için lütfen tıklayınız. http://www.abcevreodulleri.org/