Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) 2013 Genel Teklif Çağrısı, Avrupa Komisyonu tarafından 03.08.2012 tarihinde yayınlanmıştır. Bu Genel Teklif Çağrısı, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Ulusal Ajans) tarafından yayınlanan Hayat Boyu Öğrenme Programı (LLP) 2013 Ulusal Teklif Çağrısı'nın ayrılmaz bir parçasıdır. Bu nedenle, Komisyon'un Genel Teklif Çağrısı'nda yer alan ve aşağıda listelenen belgelerin ülke merkezli faaliyetler kapsamında başvuru yapacak olan potansiyel yararlanıcılar tarafından başvuruları öncesinde dikkatlice okunması gerekmektedir.

*Her bir faaliyet türündeki son başvuru tarihleri de dahil olmak üzere genel bilgileri içeren Avrupa Birliği Resmi Gazetesi'nin 03.08.2012 tarih ve 2012/C 232/04 nolu sayısında yayınlanan resmi duyuru niteliğindeki "Announcement"

*2013 yılı başvuruları çerçevesinde programa katılan tüm Avrupa ülkelerinde geçerli olacak olan Stratejik Öncelikleri içeren "Lifelong Learning Programme, General Call For Proposals 2011-2013, Strategic Priorities 2013" başlığını taşıyan belge

*Programın resmi rehberi niteliği taşıyan ve her bir programdan yararlanma şartlarını, idari ve mali hükümleri de içermekte olan "Lifelong Learning Programme Guide 2013" belgesi

Yukarıdaki belgelerde ilan edilen kurallar, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından yayınlanan 2013 LLP Ulusal Teklif Çağrısı kapsamında ülkemizden sunulacak proje tekliflerinde ve bireysel faaliyet başvurularında da aynı derecede geçerlidir. Diğer yandan, Program kuralları gereği, Avrupa Komisyonu Genel Teklif Çağrısı'nı tamamlayıcı nitelikte olmak üzere, Programa katılan ülkelerin Ulusal Ajanslarının yürüttüğü ülke merkezli (merkezi olmayan) her bir alt program ve faaliyet için ilave ulusal öncelikler ilan etme, idari tedbirler koyma ve Komisyon'un belirlemiş olduğu alt ve üst sınırlar içerisinde olmak kaydıyla ulusal hibe miktarları uygulama yetkisi çerçevesinde 2013 döneminde ülkemizde geçerli olacak ulusal öncelikler, idari tedbirler ve ulusal hibe miktarları gibi hususlar LLP 2013 Ulusal Teklif Çağrısı'nda yer almaktadır. Alt programların her biri çerçevesinde hangi tür proje tekliflerinin veya bireysel başvuruların sunulabileceği ve bu başvurulara sağlanacak hibe miktarları ve ulusal öncelikler, bu Ulusal Teklif Çağrısı'nda belirtilmiştir. Başvuru usulüne ilişkin diğer önemli teknik veya idari hususlar da ilgili alt programların sayfalarında yer almaktadır.

2013 LLP Ulusal Teklif Çağrısı kapsamında ülke merkezli olarak yürütülen alt programlara ve faaliyet türlerine göre son başvuru tarihleri aşağıdaki gibidir;

Comenius Bireysel Öğrenci Hareketliliği

3 Aralık 2012

Grundtvig Ziyaret ve Değişimler

İlk Başvuru Dönemi: 16 Ocak 2013

İkinci Başvuru Dönemi: 30 Nisan 2013

Üçüncü Başvuru Dönemi: 17 Eylül 2013

Comenius ve Grundtvig Hizmet-içi Eğitim

İlk Başvuru Dönemi: 16 Ocak 2013

İkinci Başvuru Dönemi: 30 Nisan 2013

Üçüncü Başvuru Dönemi: 17 Eylül 2013

Comenius Asistanlığı

31 Ocak 2013

Leonardo da Vinci Çok taraflı Yenilik Transferleri Projeleri

31 Ocak 2013

Leonardo da Vinci: Hareketlilik Projeleri

1 Şubat 2013

Erasmus Yoğun Dil Kursları (EILC)

1 Şubat 2013

Comenius, Leonardo da Vinci, Grundtvig Ortaklıkları

21 Şubat 2013

Comenius Bölgesel (Regio) Ortaklıkları

21 Şubat 2013

Grundtvig Çalışma Grupları

21 Şubat 2013

Erasmus: Yoğun Programlar (IP)

8 Mart 2013

Erasmus Öğrenim ve Yerleştirme Amaçlı Öğrenci Hareketliliği ve Personel Hareketliliği

8 Mart 2013

Grundtvig Asistanlığı

28 Mart 2013

Grundtvig Gönüllü Projeleri

28 Mart 2013

Ortak Konulu Program Çalışma Ziyaretleri

İlk Başvuru Dönemi: 28 Mart 2013

İkinci Başvuru Dönemi: 15 Ekim 2013

Hazırlık Ziyaretleri

1. Başvuru Dönemi: 1 Nisan 2013

2. Başvuru Dönemi: 1 Temmuz 2013

3. Başvuru Dönemi: 2 Eylül 2013

4. Başvuru Dönemi: 1 Kasım 2013

Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) 2013 Genel Teklif Çağrısı kapsamında Avrupa Komisyonu merkezli alt program ve faaliyet türlerine göre son başvuru tarihleri aşağıdaki gibidir;

Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig: Çoktaraflı projeler, Ağ projeleri ve Destek Faaliyetleri

31 Ocak 2013

Jean Monnet Programı

15 Şubat 2013

Ortak Konulu Program: Diğer Bütün Faaliyetler

28 Şubat 2013

2013 LLP Ulusal Teklif Çağrısına Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı'nın internet sayfasından ulaşılabilmektedir.

www.ua.gov.tr

2011-2013 Genel Teklif Çağrısı--2013 Stratejik Öncelikler ve Hayatboyu Öğrenme Programı 2013 Program Rehberi'ne Komisyon'un internet sayfasından ulaşılabilmektedir.

http://ec.europa.eu/education/llp/official-documents-on-the-llp_en.htm

Hayatboyu Öğrenme Programı Ülke Merkezli Proje ve Bireysel Faaliyetler 2013 Yılı Teklif Çağrısı Türkçe Program Rehberi'ne Ulusal Ajans'ın internet sayfasından ulaşabilirsiniz.

2013 Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) Ulusal Teklif Çağrısı Türkçe Rehberi