Adriyatik Denizi'nde Batı Balkanlar'da yer alan Hırvatistan, 1991'den bu yana bağımsız bir ülke. Hırvatistan, Avrupa Birliği'ne 2003 yılında başvurdu. Hırvatistan son 10 yıl içinde kendisini AB standartlarıyla ve kanunlarıyla aynı çizgiye getirmek ve2013 yılında AB'ye katılmasınımümkün kılmak için gerekli tüm reformları başarıyla gerçekleştirdi.

'Hırvatistan üyelikten once tüm taahhütlerini zamanında yerine getirebilme becerisini gösterdi. AB üyeliği hem Hırvatistan hem de AB için çok sayıda ve önemli fırsatlar sunuyor. Bu fırsatlardan artık yararlanılmalıdır ki Hırvatistan'ın AB'ye katılımı - Hırvatistan'ın kendisi, Batı Balkanlar bölgesi ve bir bütün olarak AB yararına - bir başarı olsun.' Avrupa Komisyonu İzleme Raporu, Mart 2013.

Bir AB üyesi olabilmek için ülke,demokrasiyi, hukuk devletini ve insan haklarını güçlendirmek, azınlıkları daha iyi korumakiçin kararlı adımlar attı. Yargı şimdi daha bağımsız, hesap verebilir ve profesyonel. Tek Avrupa pazarının bir parçası olarak herkese daha kolay hareket etme imkanıyla birlikte Avrupa şirketleri ve sanayisi için yeni fırsatlar sunacak olan işleyen bir pazar ekonomisi var.

Hırvatistan Zaman Çizelgesi

  • Haziran 1991 - Bağımsızlık ilan etti
  • Ekim 2001 - İstikrar ve Ortaklık Anlaşması imzaladı
  • Şubat 2003 - AB üyeliği için başvurdu
  • Haziran 2004 - Aday ülke status kazandı
  • Ekim 2005 - Üyelik görüşmeleri başladı
  • Aralık 2011 - AB Katılım Antlaşması'nı imzaladı
  • Ocak 2012 - AB katılım referandumu
  • 1 Temmuz 2013 - Hırvatistan AB'ye katılıyor


Daha fazla bilgi için:

Results of the EU Accession Negotiations with Croatia (.pdf)
Croatia Transitional Periods (.doc)
Croatia Information leaflet (.pdf)
Croatia in the EU: Facts and Figures (.doc)

Kaynak: http://www.avrupa.info.tr/tr/resource/news-archiv/news-single-view/article/1-temmuz-2013-hirvatistan-abye-katiliyor.html