İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı'nın proje yardımları kapsamında
01 Nisan 2016 günü saat 10.00'da Giresun Valiliği toplantı salonunda proje hazırlamak
isteyen derneklerimize yönelik bilgilendirme toplantısı Giresun İl Dernekler Müdürlüğü
ve AB ve Dış İlişkiler Bürosu ile ortaklaşa düzenlenecektir.