İlimizden Özürlüler Destek Programı (ÖDES) Kapsamında Valilik - AB ve Dış İlişkiler Koordinasyon Merkezi tarafından yürütülerek ilimiz genelinden 17 proje hazırlandı.

Projelerde hedeflenen temel amaçlar; Toplumun engelliler konusunda bilinç düzeylerinin veduyarlılıklarının arttırılmasını sağlamak, Özel eğitime muhtaç engelli çocuklara temel yaşam becerileri kazandırmak, özürlüleri toplumun içine çekerek onların mutlu olmasını sağlamak ve özürlülüğün nedenlerini araştırarak ilimizdeki özürlülük oranını azaltmaktır.

Özürlüler İdaresi Başkanlığı tarafından Özürlüler Destek Programı (ÖDES) açıklanmış olup, bu program kapsamına Batı ve Doğu Karadeniz illeri alınmıştır. Programın amacı; farkındalık eğitimlerine yönelik projeler ve özürlülüğün nedenleri ve önlenmesine yönelik projeleri kapsamaktadır.