Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı (İKG OP) IPA IV kapsamında 'Kayıtlı İstihdamın Teşviki II Hibe Programı Teklif Çağrısı'nın bilgilendirme toplantısı 09.09.2013 tarihinde saat 10.00'da Valilik Konferans Salonunda yapılacaktır.

Programa uygun başvuru sahipleri;

-Sivil toplum örgütleri, kamu kuruluşları, yerel yönetimler, Avrupa Komisyonu Mali Tüzüğü Uygulama Kurallarının 43. Maddesinde tanımlanan uluslararası (devletlerarası) kuruluşlar3 gibi kuruluş türlerinden olmak.
-Bir Avrupa Birliği üyesi devlette veya Katılım Öncesi Mali Yardım Aracını (IPA) oluşturan 17 Temmuz 2006 tarihli ve 1085/2006 sayılı Konsey Tüzüğü'nün faydalanıcısı olan bir ülkede veya Avrupa -Komşuluk ve Ortaklık Aracı'nın faydalanıcısı olan bir ülkede veya Avrupa Ekonomik Alanı'nın üyesi bir devlette kurulmuş olmak (Bu şart uluslararası kuruluşlara uygulanmaz).
-Projenin hazırlanması ve yönetiminden eş-başvuru sahibi/sahipleri ve bağlı kuruluş(lar) ile birlikte doğrudan sorumlu olmak, aracı olarak faaliyet göstermemek.
-Yerel otoriteler, yani belediyeler, il özel idareleri, yerel yönetim birlikleri.
-Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları (ticaret ve/veya sanayi odaları, esnaf ve sanatkârlar odaları gibi), kamu çalışanı/işçi sendikaları/konfederasyonları ve işveren sendikaları/konfederasyonları, sektör temsilcisi kuruluşlar, iş destek kuruluşları, ihracat birlikleri, KOBİ temsilcisi kuruluşlar (profesyonel/mesleki birlikler ve/veya vakıflar)
-Üniversiteler.
-Bölgesel Kalkınma Ajansları.
-Organize sanayi bölgeleri (OSBler)dir.