Kayıtlı İstihdamın Teşviki II için Hibe Programı (EuropeAid/135020/M/ACT/TR) için Düzeltme yayınlanmıştır.

Proje Ön Teklifleri için son başvuru 11.11.2013 tarihine kadar uzatılmıştır.

İlgili belgeye ulaşmak içinburaya tıklayınız.