Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi programı kapsamında 'Özellikle Kız Çocuklarının Okula Devam Oranlarının Arttırılması Hibe Programı' teklif çağrısı açıklandı.

Valiliğimiz AB ve Dış İlişkiler Koordinasyon Merkezi tarafından 09.11.2012 tarihinde Valiliğimiz toplantı salonunda bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Toplantıya, ilimiz kamu kurum ve kuruluşlarında, STK'larda, ilçelerimizde ve meslek odalarında oluşturulan irtibat noktaları katılırken program hakkında ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından düzenlenecek il bilgilendirme ve ön teklif proje hazırlama eğitimi ile ilgili bilgi verildi.

Özellikle Kız Çocuklarının Okula Devam Oranlarının Arttırılması Hibe Programı;

Hibe programının genel hedefi özellikle kız çocuklarının eğitim kalitesinin arttırılması, eğitim ve iş piyasası arasındaki bağın geliştirilmesi ve eğitimin her seviyesinde katılımın arttırılması yoluyla insan sermayesine yatırımın arttırılması ve geliştirilmesidir.

Programın Özel amacı:

* Özellikle kız çocuklarının orta öğretim ve mesleki eğitim öğretime katılım oranının arttırılması,
* Özellikle kız çocuklarının eğitimin ortamının kalitesinin arttırılması,
* Özellikle kız çocuklarından Eğitim Sistemi dışında kalmış öğrencilerin tekrar ilgili eğitim sistemine kazandırılması
* Özellikle kız çocuklarının Mesleki Eğitim Öğretim ile ilgili rehberlik hizmetlerinin teşvik edilmesi
* Özellikle kız çocuklarının eğitiminin önemi hakkında ebeveynlerin bilinçlendirilmesinin teşvik edilmesi

Programın Faydalanıcısı: Milli Eğitim Bakanlığı

Hedef Grup:

* Eğitim dışı kalmış öğrenciler, özellikle kız çocukları,
* Kültürel, sosyal veya diğer engellerden dolayı eğitime katılamamış orta öğretim seviyesindeki öğrenciler, özellikle kız çocukları,
* Öğrencilere, psikolojik ve mesleki rehberlik veren Öğretmenler,
* Yatılı okulların (YİBO) Eğitim ve idari personelleri,
* Özellikle kız çocukların eğitimi ile ilgilenen ilgili sosyal ortak üyeleri
* Çocuklarını özellikle kız çocuklarını okula göndermek istemeyen veya göndermeye gücü yetmeyen aileler, anne-babalar

Hibe Miktarı:

Toplam bütçesi 10.000.000 Avro olan hibe programı kapsamında faydalanıcılara

En az: 150.000 Euro en Fazla : 250.000 Euro tahsis edilecektir.

Hibe miktarı toplam bütçenin en az % 80 si en fazla % 90 i kadardır.

Proje Süresi : 10 - 12 ay arasında olmalıdır.

Son Başvuru Tarihi : Başvuruların son teslim tarihi 21 Aralık 2012, saat 16.00'dır.

Program hakkında detaylı bilgi, başvuru evrakları ve teklif çağrısının rehberi için http://ikg.gov.tr adresini tıklayınız.