Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki mali işbirliğine yönelik geliştirilmiş olan Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (Instrument for Pre Accession-IPA)'nın 'İnsan Kaynaklarını Geliştirme' bileşeni kapsamında Kurumsal kapasitenin geliştirilmesi amacıyla Giresun Kızlarını Kazanıyor Projesi geliştirilmiştir. Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen söz konusu hibe programı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülmekte ve izlenmektedir.

Giresun Kızlarını Kazanıyor Projesi Özellikle Kız Çocuklarının Okula Devam Oranlarının Arttırılması Hibe Programı kapsamında Hayat Boyu Eğitim ve Kişisel Gelişim Derneği(HEGEM) ile Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Giresun Halk Eğitimi Merkezi ve Giresun Rehberlik Araştırma Merkezi tarafından yürütülmektedir.

Proje kapsamında; kız çocuklarının okula devam etmesinin önemi konusunda farkındalık oluşturmak, ilimizde lise eğitimi gören kız çocuklarının, okulu terk etme konusundaki risk unsurlarını zayıflatmak, ebeveynler başta olmak üzere halkın tüm sınıflarında, kız çocuklarının eğitim başarısı için hassasiyet oluşturmak amacıyla Kişisel Gelişim Uzmanı Sayın Özden AYKAÇ tarafından 'Kızlarımız ve Gelecek' adlı konferans gerçekleştirilecektir.

Konferans, 23 Şubat 2016 Salı günü Saat 10:00'te Giresun Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonunda(Güre Yerleşkesi) yapılacaktır.

İlgilenen tüm halkımız davetlidir.

Kamuoyuna duyurulur.

İrtibat kurulacak kişi(ler) ve görev(ler)i : Dr. Rahman ÇAKIR / Proje Yasal Temsilcisi
Hayat Boyu Eğitim ve Kişisel Gelişim Derneği Başkanı
0454 216 84 59
E-posta adresi : hegem28@gmail.com
Web Sitesi www.giresunkizlarinikazaniyor.com