Kültürün Teşviki Uluslararası Fonu (IFPC), 1947 yılı Kasım ayında UNESCO Genel Konferansının 18. Oturumunda
'bireylerin ve toplumların kalkınması ve uluslararası kültürel işbirliğinin güçlendirilmesi için kültüre daha
fazla önem' verilmesini sağlamak ve 'sanatsal yaratıcılık ve kültürel faaliyetleri desteklemek' amacıyla
kurulmuştur.


Kültürün Teşviki Uluslararası Fonu (IFPC) şunları teşvik etmeyi amaçlamaktadır:


a. Bilginin, anlamların, değerlerin ve kimliğin kaynağı olarak kültür;


b. Kültürün sürdürülebilir kalkınmadaki rolü;


c. Bir yandan ifade özgürlüğüne saygı gösteren sanatsal yaratıcılığın her formu;


d. Uluslararası ve bölgesel kültürel işbirliği.


Bu amaçları gerçekleştirmek üzere Fonun kaynakları, başvuru çağrısı temelinde aşağıda sayılanlar için mali destek
sağlayacaktır:


a. Gelişmekte olan ülkelerdeki yaratıcıların kültürel ve sanatsal projeleri;


b. Kültür ve kalkınma stratejileri ve programları;


c. Amacı gelişmekte olan ülkelerdeki kültürel faaliyetleri ve sanatsal yaratıcıları desteklemek olan ulusal
mekanizma, yapılar ve tesislerin güçlendirilmesi;


d. Uluslararası işbirliğini beslemek, kültürel ve sanatsal projeleri desteklemek için değişimlerin düzenlenmesi


2016 yılı başvuru çağrıları için son başvuru tarihi: 31 Mayıs 2016 öğlen (Merkezi Avrupa Yaz Saat Dilimi - Paris,
Fransa saati )


. Kimler fon için başvuru yapabilir?


- Kültürün teşviki ve sanatsal yaratıcılık konusunda özel sorumluluğu bulunan kamu kurum, kuruluş ve organları


- Fonun hedefleri ile uyumlu olan ve aktiviteleri kültürün ve sanatsal yaratıcılığın teşvikine katkı sağlayan
sivil toplum kuruluşları ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar


- Şahıslar, özellikle sanatçılar ve yaratıcılar Başvuru yaptığınız statü, başvurunuzun kabul edilmesi hâlinde
UNESCO ile imzalayacağınız sözleşmenin türünü belirleyecektir. Bu nedenle, başvuran statüsünü başvuruyu
yaptıktan sonra değiştirmeniz mümkün değildir.Detaylı bilgi için tıklayınız.