Giresun Valiliği Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Koordinasyon Merkezi tarafından hazırlanan ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Doğrudan Faaliyet Desteği kapsamında mali destek alamaya hak kazanan 'Giresun Yatırımcısına Arazi Arıyor' isimli proje çalışmaları devam ediyor.

Yeni teşvik yasası ile ilimizin 5. bölge olması ve Ordu - Giresun havaalanının yapım aşamalarının devam ettiği bu süreçte, ilimiz ve ilçelerimiz yatırımcılar için daha cazip hale gelmesi ile yatırım arazi envanterine ihtiyaç gün geçtikçe daha da artmaktadır. Valiliğimiz tarafından yürütülmekte olan bu proje ile bir çok sektör için yol gösterici bir çalışma niteliği taşımaktadır.

Arazide yapılan envanter çalışmalarında arazinin yapısı, eğimi, karayoluna olan mesafesi ve suya ulaşımı. Arazinin resimlendirilmesi, konumlandırılması ve arazi hakkında açıklayıcı bilgiler ile detaylandırılması yapılmaktadır. Ayrıca bu çalışmalarla ilimizde mevcut bulunan bir çok atıl arazi ve bina tespiti yapıldı.

Ekim ayı sonunda envanter çalışmalarının dokümanları yayınlanması planlanıyor. Proje kapsamında oluşturulan proje ekibi çalışanları Giresun Valiliği Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Koordinasyon Merkezinde devam etmektedir.