Sektörel Yatırım Alanlarında Genç İstihdamının Desteklenmesi (PYE II) Hibe Programı (Tedbir 1.2: "Genç İstihdamının Arttırılması")

Bu teklif çağrısının genel hedefi genç istihdamını destekleyerek ve genç işsizlik oranını azaltarak daha çok kişinin istihdam edilmesi ve istihdamda kalmalarının sağlanmasıdır.

Bu teklif çağrısının özel hedefleri:

 • Gençlerin istihdam edilebilirliğini artırmak,
 • Gençlerin girişimcilik becerilerini artırmak,
 • İşgücü talep ve arz taraflarının ilgili aktörleri arasında sürdürülebilir işbirliğini geliştirmek,
 • Aktif işgücü piyasası politikaları (AİPP) ile özellikle yeni yatırım alanları için ekonominin talep tarafı arasında uyum sağlamak,
 • Genç istihdamını destekleyici profil çıkarma, oryantasyon, eğitim, danışmanlık, iş deneyimi ve eşleştirme hizmetlerini içeren bütüncül hizmetler sağlamak,
 • Okuldan işe geçişi kolaylaştırmak,
 • Üniversite ve sanayi arasında daha güçlü bir bağlantının oluşturulmasını desteklemek.

Bu teklif çağrısının temel hedef grupları:

 • Üniversitelerden mezun olmuş işsiz gençler,
 • Lise mezunu işsiz gençler,
 • Daha düşük öğrenim düzeyine sahip işsiz gençler,
 • Okulu terk edenler,
 • Eğitimine devam eden gençler,
 • Engelli gençler

Hibe Miktarları

Bu Teklif Çağrısı kapsamında talep edilen hibeler aşağıdaki asgari ve azami tutarlar arasında olmalıdır:

· Asgari tutar: 200.000 Avro

· Azami tutar: 400.000 Avro

Süre:

Bir projenin planlanan süresi 12 ay olacaktır.

Proje Tekliflerinin sunulması için son başvuru tarihi 08.02.2013 saat 16.00'dır.

Program hakkında detaylı bilgi ve başvuru formlarına ulaşmak için www.ikg.gov.tr, www.csgb.gov.tr ve www.iskur.gov.tr internet sitelerini ziyaret edebilirsiniz.