TACSO Türkiye, STÖ Ağları/Platformları/Koalisyonları için Politika Yapımına ve Karar Almaya Sivil Toplumun Katılımına Destek Programı kapsamında 6 STÖ ağının etkinliklerinin her birini, teknik destek ve 4000 Avro bütçe ile kolaylaştırmayı hedefliyor.

TACSO Projesinin ana bileşenlerinden biri olan 'Genişleme Bölgesinde Sivil Topluma Destek AB Rehberi'nde ele alındığı üzere, TACSOprojesinin amaçlarından biri her ülkedeki kamu sivil toplum işbirliği dahil olmak üzere;
  • sivil toplumu etkileyen yasal çerçeve, uygulama ve destekleyici ortamın iyileşmesi,
  • sivil toplumun bu yöndeki savunuculuk çalışmalarının güçlendirilmesi ve,
  • sivil toplumun AB uyum sürecindeki politika yapımına ve reform sürecine katılımınıngeliştirilmesidir.
Bu Destek Programı ile TACSO projesinin Türkiye'deki çalışma alanlarına da katkı sağlayacak aşağıdaki konularda, hak temelli STÖ ağlarının/platformlarının/ koalisyonlarının savunuculuk çalışmalarının desteklenmesi planlanmaktadır:
  1. Sivil toplumla ilgili yasal çerçeve, AB'ye katılım,
  2. Kamu politikalarının sivil izlemesi ve
  3. Hak temeli sivil ağlar açısından kritik öneme sahip olan temel haklarla ilgili alanlarda politika yapımına katkı ve karar alma sürecine katılım
Belirtilen konulardaki savunuculuk çalışmaları kapsamında aşağıdaki faaliyetlerin desteklenmesi olanaklıdır:
  • Savunuculuk çalışmasına yönelik etkinlik, konferans, çalıştay, atölye düzenlenmesi
  • Savunuculuk çalışması kapsamında lobi faaliyetleri için hareketlilik desteği
  • Savunuculuk çalışması bağlamında, AB görünürlük kuralları yerine getirilecek şekildekampanya tasarımı, basım ve yaygınlaştırma destekleri
TACSO projesi, bu çağrı kapsamında en az 6 STÖ ağı/platformu/koalisyonunu teknik destek sağlayarak ve önerilen etkinlikler için ayrılan 4000 Avro bütçeyi (her bir ağ/platform/koalisyon önerisi başına) doğrudan kullanarak desteklemeyi hedeflemektedir.

Aşağıdaki bağlantıdan inceleyebileceğiniz Açık Çağrı kapsamında desteklenmesi hedeflenen çalışmaları yürütmek isteyen STÖ ağları/platformları/koalisyonları, başvurularını 29 Nisan 2016, 18:00'e kadar Başvuru Formunu doldurarak gerçekleştirmelidir.

Başvuru yapmak için, Başvuru Formunu aşağıdaki bağlantıdan bilgisayarınıza indirerek info.tr@tacso.org e-posta adresine göndermelisiniz. Bu çağrının amacı, kapsamı, destek alanları ile ilgili sorularınız için yardimmasasi@stgm.org.tr ve info.tr@tacso.org e-posta adresine yazabilirsiniz.Download: Açık Çağrı | Başvuru Formu