Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2014/43)26 Ekim 2014 tarihli ve 29157 sayılı Resmi Gazete'?de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yaş meyve sebze tasnif, paketleme ve depolama yatırımları hariç bitkisel ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, soğuk hava deposu, çelik silo, hayvansal orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, alternatif enerji kullanan yeni sera ve alternatif enerji üretim tesisleri konularında yapılacak yatırımlar için başvuru yapılabilir.

Bu yatırım konularında hibeye esas yatırım tutarı 1.000.000 Türk Lirası'dır. Bu tutarın %50'si (500.000 Türk Lirası) hibe olarak yatırımcılara ödenecektir.

Başvurular 24 Aralık 2014 tarihinde sona erecek olup, bu Tebliğde belirtilen esaslara uygun olarak hazırlanacak, programa ait uygulama rehberi, başvuru formları ve bilgilendirici dokümanlar ile satın alma kitabıwww.tarim.gov.trweb sayfasından temin edilebilir.

Ayrıca İl Müdürlüğümüz Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan İl Proje Yürütme Biriminden bilgi alınabilir.

Yatırımcılarımıza önemle duyurulur.

Giresun İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü