Bakanlığımızın 2010 yılında başlattığı "Sivil Toplum Kuruluşları için Proje Yardımları" Programı için, 2016 yılı proje teklif çağrısına çıkılmıştır. Dernekler Dairesi Başkanlığı, Program kapsamında,STK'ların kapasitelerinin geliştirilmesi, kamu ile olan ilişkilerinin artırılması ve karar almamekanizmalarına aktif katılım sağlanması gibi amaçlar ile projeleri desteklemektedir.

2016 yılı için desteklenecek proje konuları, İçişleri Bakanlığınca aşağıdaki şekilde belirlenmiştir;

a) Aile ve toplum değerlerinin korunması ve geliştirilmesine yönelik projeler,
b) İnsan hakları ve demokrasi bilincinin yaşatılması ve etkin hale getirilmesine yönelik projeler,
c) Karar alma mekanizmalarına katılım, kamu-sivil toplum diyaloğunun arttırılması ve aktif vatandaşlık konulu projeler,
d) Toplumda huzur ve barışı temin etmek üzere farklı toplum kesimleri arasında uzlaşı, işbirliği veetkileşimi artırmaya yönelik projeler,
e) Gençlerin, kadınların ve engellilerin girişimciliğini, liderlik vasıflarını ve istihdamını arttırmaya yönelik projeler,
f) Çocuklar, gençler, kadınlar, engelliler, maddi durumu iyi olmayan ve sosyal risk altındaki gruplarayönelik projeler,
g) Kültür, tarih ve medeniyet değerlerinin korunması, geliştirilmesi ve ihyasına yönelik projeler,
h) Gazilerimize ve Şehit yakınlarına yönelik projeler,
i) Eğitim, kültür, sağlık, spor konulu projeler,
j) Madde bağımlılığı ile mücadeleyi konu alan sosyal içerikli projeler,
k) Terör olaylarına maruz kalmış vatandaşlara yönelik sosyal, ekonomik ve kültürel faaliyetler içeren projeler.

Proje başvuruları 16 Mart - 29 Nisan 2016 (Saat:17.00) tarihleri arasında www.dernekler.gov.tr adresinde yeralan Proje Destek Sistemi (PRODES) üzerinden elektronik olarak yapılacaktır.

Program kapsamında desteklenecekproje konuları, desteğin miktarı ve kapsamı, kimlerin başvurabileceği, başvurunun nasıl ve nereye yapılacağıkonuları ile ilgili detaylar PRODES'te yer alan Başvuru Rehberinde açıklanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

2016 Yılı Proje Başvuru Rehberi

2016 Yılı Proje Hazırlama Kılavuzu