Türkiye ile EUREKA Üyesi olan Finlandiya, Güney Kore, İspanya ve İsviçre arasında işbirliğinin arttırılması ve bu ülkelerdeki firmaların ortak Ar-Ge çalışmalarının EUREKA ve EUROSTARS Programı kapsamında desteklenmesi için hazırlanan ortak proje çağrıları, Türkiye'nin EUREKA Dönem Başkanlığı'nı da almasıyla beraber açılmıştır.

EUREKA Programı'nın amaçlarına paralel olarak ticarileşme potansiyeli yüksek ve pazara yönelik ürün ve süreçlerin geliştirilmesine yönelik, her ülkeden en az birer kuruluşun katılmasıyla oluşturulacak projeler, TÜBİTAK ile diğer ülkelerde TÜBİTAK muadili kuruluşlar tarafından EUREKA ve EUROSTARS Programı çerçevesinde desteklenecektir.

13 Temmuz 2012 tarihi itibariyle açılan 2 aşamalı çağrılara, proje başvurusu yapmak ve EUREKA elektronik başvuru formuna http://www.eurekanetwork.org/download-project-application-form adresindeki web sitesinden ulaşabilirsiniz.

İlk aşama için hazırlanacak elektronik başvuru formu herbir çağrı için belirlenen son başvuru tarihlerine kadar TÜBİTAK EUREKA Ofisi, resmi e-posta adresi olan eureka@tubitak.gov.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir. İkinci aşamada ise 1. aşama sonrasında başvuruları kabul edilen firmalarımızın, TEYDEB başvurularını gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

Açılmış olan ikili çağrılara başvurmak isteyen firmalarımızın proje başvurusu öncesinde TÜBİTAK EUREKA Ofisi ile iletişime geçmesi gerekmektedir.

İşbirliğine gidilecek 4 ülke ile açılcak ikili çağrı metinleri aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

Türkiye - Finlandiya İkili Çağrı Metni
Türkiye - Güney Kore İkili Çağrı Metni
Türkiye - İspanya İkili Çağrı Metni
Türkiye - İsviçre İkili Çağrı Metni