Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV), öncelikli alan olarak belirlediği 'Tarım', 'Eğitim', 'Sağlık'
ve 'Çevre' alanlarında gerçekleştirilen ürün ve/veya süreç geliştirme uygulamalarının Ar-Ge ve
Ticarileştirme fazlarını İleri Teknoloji Projeleri (İTEP) Destek Programı çerçevesinde bütünleşik
olarak desteklemektedir. İTEP Programı öncelikli alanlarda toplumsal yaygın etkisi yüksek olabilecek
projelerin pazar engellerini minimize edebilmek ve ilgili teknoloji alanlarında ülkemizde gelişmeyi
sağlamak amacıyla esnek bir destek programı olarak tasarlanmıştır. Bu yaklaşım doğrultusunda
desteklenecek proje çıktılarının teknolojik ve ekonomik etkileri ile birlikte sosyal ve çevresel
sürdürülebilirlik etki boyutlarının da gözetilmesi önceliklendirilmiştir.


Program kapsamında bahsi geçen öncelikli dört alanda (Tarım, Eğitim, Sağlık, Çevre) 'fikri mülkiyet
tabanlı' teknolojilerin geliştirilmesi ve ticari ürün olarak pazara sunulması teşvik edilmektedir.
Bu doğrultuda İTEP Destek Programı, öncelikli yararlanıcı profilini oluşturan yenilikçi işletmelerin,
tercihen araştırma kurumlarında geliştirilmiş ve pazara yakın fikri mülkiyet temelli ürün/teknolojilerle
buluşmasına aracılık edecek bir finansal destek mekanizmasıdır.


Program hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.