Yaratıcı Avrupa programının ana hedeflerinden biri himaye etmek, teşvik etmek ve Avrupa kültürel
ve dilsel çeşitliliğini iyileştirmektir. Bir seferde Avrupa'nın olağanüstü sayıda mülteci alması
Avrupa Birliği devletlerinin desteklenmesi bu mücadelede AB'nin temel önceliğidir. Eğitim, Gençlik,
Kültür ve Spor Bakanlığının teyit ettiği kültürler arası diyalog kültür ve sanat sayesinde
mültecilerin kaynaştırılması için önemli rol oynar. Kültür ve sinema boşluklara köprü olabilir
ve ev sahibi ülkenin nüfusu ve mülteciler arasında karşılıklı anlayışı geliştirebilir.


Bu teklif çağrısının genel amacı , kültürel görsel-işitsel ve sektörler arası Avrupa mültecilerin
entegrasyonunu sağlamaya yönelik projeleri desteklemek karşılıklı anlayışı geliştirmek ve kültürler
arası ve dinler arası diyaloğu teşvik etmek, hoşgörü ve farklı kültürlere saygı göstermektir.
Son başvuru tarihi 28 Nisan 2016 saat 12:00'dır.


Uygun başvurular:


-Kültürel ve yaratıcı sektörlerde aktif olan çağrının hedeflerine uygun deneyimli tüzel kişiler


-Konsorsiyumlar kamu, eğitim, sağlık hizmetleri, sosyal alan veya benzer alanlardan gelen diğer
sektörlerden kurumları da içerebilir.


-Bireysel başvurular uygun değildir.


Detaylı bilgi için tıklayınız.